Bibliotheken Tentoonstellingen Digitale Tentoonstellingen (voor 2007)


Digitale Tentoonstellingen (voor 2007).

 

Ô bloem der steden: Bilderdijk en Leiden (2006)

 

 

Lieveling van de Latijnse taal. Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste sterfdag (2006)

  Dagelijks geloof. Vrouwen en religie in de laatmiddeleeuwse stad (2006)
  Denken over duivels. Vroegmoderne demonologie in de Leidse Universiteitsbibliotheek (2006)
 

Tentoonstelling Hora est! 600.000 dissertaties in de Universiteitbibliotheek Leiden (2005)

  Adelaar in de wolken. De Leidse jaren van Josephus Justus Scaliger 1593-1609 (2005)
  'Le pere de tous les beaux jardins de ce pays' Carolus Clusius in boek en prent  (2004)
  Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604. De strijd om de Vlaamse havens (2004)
  Christiaan Huygens. Facetten van een genie: de manuscripten  (2004)
  'Scripta manent', maar niet altijd. Gerrit Komrij, zestig jaar  (2004)
  Balkan in kaart. Vijf eeuwen strijd om identiteit  (2003)
  Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de UB Leiden  (2003)
  'De verandering waargenomen. A.E. Cohen als historicus en universitair bestuurder  (2003)
  Beets 1903 - 2003  (2003)
  Boudewijn Büch (1948-2002), Werther in Leiden  (2002)
  De Nobelprijs voor H.A. Lorentz en P. Zeeman (1902-2002)  (2002)
  Adriaan Morriën: een klein tribuut  (2002)
  Judaica in Leiden  (2002)
  Terrorisme in het nieuws. De gevolgen van 11 september van dag tot dag: de voorpagina's van het NRC Handelsblad  (2001)
  Nico Rost publicist, activist, vertaler. Boeken, handschriften, foto's en affiches uit het archief van Nico Rost (2001)
  Het Nederlandse lied tot 1600. Handgeschreven en gedrukte bronnen uit de Leidse collecties  (2001)
  Saskia en Hassan gaan trouwen. Achnaton Nassar, een kunstenaar uit twee culturen (2001)
  Mouton & Co. revisited. Brieven en documenten uit de collectie-C.H. van Schooneveld  (2001)
  Duistere machten. Populaire voorstellingen van het kwaad in de wereld van de Islam  (2000)
  A list of Coptic manuscript materials in the Papyrological Institute Leiden and in the Library of the University of Leiden  (2000)
  Ludolph van Ceulen en de berekening van het getal pi  (2000)
  Willems wilde wereld (2000)
  Het album amicorum van Janus Dousa: een netwerk aan de basis der Leidse universiteit  (2000)
  Jan Oort, Astronomer  (2000)
  "Wat ontsprong aan hun verwondering en stralend de millennia doorscheen." Ida Gerhardt & de Klassieke Oudheid  (2000)
  Découverte des lettres néerlandaises. Nederlandse literatuur in Franse vertaling (2000)
  Nomenclator (1595). De eerste gedrukte catalogus van de Leidse Universiteitsbibliotheek  (2000)
  Yunani Tibb. De Grieks-Islamitische geneeskunst in India en Pakistan  (1999)
  Brieven van vriend en vijand. Maleise brieven in de Archipel (1999)
  Het WNT in de UB. Tentoonstelling over het Woordenboek der Nederlandsche Taal  (1999)
  Een Turks Alfabet op Latijnse grondslag. De alfabethervorming in Turkije, 1928-1998 (1998)
  Het sobere deel der kenbare waarheid. Een keuze uit het archief van Johan Huizinga (1998)
  Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk (1998)