Bibliotheken Tentoonstellingen Beets als activist

Beets 1903 - 2003

Tentoonstelling van 13 maart tot 11 mei 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: C.J. Stiekema en A.Th. Bouwman

Inleiding

Tentoongestelde stukken

 1.

Leidse tijd.

 2.

Camera Obscura.

 3.

De Camera Obscura bij uitgeverij Bohn.

 4.

Dominee.

 5.

Dominee in druk.

 6.

Dominee-dichter.

 7.

Reizen en botanica.

 8.

Vader Beets.

 9.

Onuitgegeven gedichten.
10. Brieven aan een jeugdvriend.
11. Curiosa.
12. Overlijden.
13. Nationaal huldeblijk: album amicorum.
14. Beets in portret.
15. De familie Beets in portret.
16. Beets als activist.
 

14.  Beets in portret

Beets is veelvuldig geportretteerd. In de eerste helft van de negentiende eeuw werden meestal tekeningen vervaardigd. Dat gebeurde ‘zomaar’, of om te dienen als basis voor een illustratie bij een van de vele in druk verschenen werken van Beets. De tekening werd dan door reproducerend kunstenaar in staal of hout gegraveerd; soms ook werd direct op een geprepareerde steen getekend waarmee gedrukt kon worden (lithografie). Later, toen de fotografie zijn intrede deed, werd Beets ook vaak op de gevoelige plaat vastgelegd. Voor de boekillustratie ontstonden fotomechanische druktechnieken om tekeningen te reproduceren.


14.1. Krijttekening door Jan Veth (1891).  [Particulier bezit]

 

vorige pagina volgende pagina