Bibliotheken Tentoonstellingen Beets als activist

Beets 1903 - 2003

Tentoonstelling van 13 maart tot 11 mei 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: C.J. Stiekema en A.Th. Bouwman

Inleiding

Tentoongestelde stukken

 1.

Leidse tijd.

 2.

Camera Obscura.

 3.

De Camera Obscura bij uitgeverij Bohn.

 4.

Dominee.

 5.

Dominee in druk.

 6.

Dominee-dichter.

 7.

Reizen en botanica.

 8.

Vader Beets.

 9.

Onuitgegeven gedichten.
10. Brieven aan een jeugdvriend.
11. Curiosa.
12. Overlijden.
13. Nationaal huldeblijk: album amicorum.
14. Beets in portret.
15. De familie Beets in portret.
16. Beets als activist.
 

10.  Brieven aan een jeugdvriend

In 1833 werd Jacobus Philip Kruseman, een Haarlemse jeugdvriend van Beets, onder de wapenen geroepen; het Nederlands-Belgische conflict duurde nog voort. Als Hollandse jager was Kruseman gelegerd in Boxtel en Dussen. Gedurende dat jaar stuurde Beets vanuit Haarlem acht brieven naar diens legerkamp. Deze vroege brieven – in 1999 door een nazaat van Kruseman aan de Bibliotheek van de Maatschappij geschonken – werpen een interessant licht op de maanden direct voorafgaand aan Beets’ studietijd in Leiden.


10.1. In januari nam Beets afscheid van Ko Kruseman met een onuitgegeven Byroniaans gedicht, waarvan de aanhef luidt: “Vaarwel, mijn Vriend, het Noodlot roept, / Zijn roepen is bevel / En schoon zich ’t vriendenhart verzet / ’t Moet bukken voor diens ijzren wet / Vaarwel, mijn vriend, Vaarwel! […]”.  [LTK 2239/2]
10.2. Ook Beets moest loten voor de militie. Zijn brief van 23 maart 1833 besluit met een opgelucht postscriptum: “Ik heb deze morgen voor de militieraad gecompareerd en ben aldaar voor een jaar vrijgesteld. Victoria! […]”.  [LTK 2239/3]
10.3. Ofschoon Nicolaas Beets aanvankelijk in zijn vaders voetstappen zou treden als apotheker, schrijft hij op 6 mei aan Ko dat hij in Leiden theologie mag gaan studeren: “Wensch mij geluk, beste Vriend! Het besluit is genomen: ik zal studeren! En waarin? in de theologie: voorzeker het verhevenste, edelste, doch ook tevens gewichtigste vak […]”.  [LTK 2239/3]
10.4. De achtste en laatste brief (van 4 november 1833) schrijft Beets aan Kruseman vanuit Leiden. De brief is door muizen aangevreten maar de aanhef is nog goed leesbaar: “Waarde vriend, Daar zit ik nu op de Beestenmarkt te Leyden, sedert 14 dagen ontgroend, en schrijf u mijnen eerste brief als student […]”.  [LTK 2239/3]

 

vorige pagina volgende pagina