Bibliotheken Tentoonstellingen Beets als activist

Beets 1903 - 2003

Tentoonstelling van 13 maart tot 11 mei 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: C.J. Stiekema en A.Th. Bouwman

Inleiding

Tentoongestelde stukken

 1.

Leidse tijd.

 2.

Camera Obscura.

 3.

De Camera Obscura bij uitgeverij Bohn.

 4.

Dominee.

 5.

Dominee in druk.

 6.

Dominee-dichter.

 7.

Reizen en botanica.

 8.

Vader Beets.

 9.

Onuitgegeven gedichten.
10. Brieven aan een jeugdvriend.
11. Curiosa.
12. Overlijden.
13. Nationaal huldeblijk: album amicorum.
14. Beets in portret.
15. De familie Beets in portret.
16. Beets als activist.
 

11.  Curiosa

Beets heeft veel bewaard tijdens zijn leven, en de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Lettterkunde beschikt sinds de aankopen van 1966 en 1993 over een uitgebreid Beets-archief. Hierin bevinden zich niet alleen papieren, maar ook tekeningen, gravures, foto’s, en objecten als een stok, ganzenveer, schouderstrik. Curiosa? Juist de schijnbaar triviale objecten verschaffen ons – samen met de correspondentie dagboekaantekeningen en overige manuscripten – een completer beeld van Beets dan wij kunnen vormen enkel op basis van zijn publicaties.


11.1. Schouderstrik van mejuffouw Valentine Delier, lid van het zangkoor dat optrad tijdens het negende Taal- en Letterkundig Congres (Gent, 1867). De nationale kleuren rood-wit-blauw en zwart-geel-rood verbeelden de culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Voor Beets – die in 1831 nog de dappere daden van Van Speyk en matroos Hobeyn bezongen had – en de andere congresgangers was de Belgische Opstand reeds lang voltooid verleden tijd.  [LTK BEETS B 27]
11.2. Portret van Beets op een porseleinen plaquette.  [LTK BEETS B 27]
11.3. Sigarenkist in boekvorm, gemaakt door sigarenhandelaar W.G. Heeres, in 1900 aan Beets toegezonden door zijn familie. Deze bijzondere Camera Obscura-uitgave is door een droogkomische titelbeschrijver van de UB als boek beschreven, en derhalve opgenomen in de catalogus van de UB… [1316 A 19]
11.4. Gelegenheidsgedicht voor de firma Van Gend en Loos, over hun diligence die ter ere van de verjaardag van koning Willem III nog eenmaal reed (Utrecht: De Industrie, 1887).   [LTK BEETS D 36]
11.5. Exemplaar van een feestnummer van het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, waarin het gedicht Utrecht, ‘28 november 1863’.  [1001 B 18]

 

vorige pagina volgende pagina