Bibliotheken Tentoonstellingen Beets als activist

Beets 1903 - 2003

Tentoonstelling van 13 maart tot 11 mei 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: C.J. Stiekema en A.Th. Bouwman

Inleiding

Tentoongestelde stukken

 1.

Leidse tijd.

 2.

Camera Obscura.

 3.

De Camera Obscura bij uitgeverij Bohn.

 4.

Dominee.

 5.

Dominee in druk.

 6.

Dominee-dichter.

 7.

Reizen en botanica.

 8.

Vader Beets.

 9.

Onuitgegeven gedichten.
10. Brieven aan een jeugdvriend.
11. Curiosa.
12. Overlijden.
13. Nationaal huldeblijk: album amicorum.
14. Beets in portret.
15. De familie Beets in portret.
16. Beets als activist.
 

6.  Dominee-dichter

Niet alleen in proza gaf Beets blijk van zijn vroomheid, maar ook in poëzie. Regelmatig publiceerde hij in christelijke almanakken en periodieken, was er soms zelfs redacteur van. Maar ook seculiere tijdschriften konden een bijdrage van hem verwachten. Veel van zijn gedichten zijn uiteindelijk beland in een van de vijf lijvige delen Dichtwerken (1876-1900).


6.1. Manuscript van het gedicht ‘Jacob gezegend’ (uit de cyclus ‘Oosterlingen’). [LTK BEETS D 9]
6.2. ‘Jacob gezegend’, gepubliceerd in De gids. Nieuwe vaderlandsche letteroefeningen.1839. II.  [1002 A 13]
6.3. Overdruk van ‘Jacob gezegend’. Beets ontving meestal afzonderlijke afdrukken van de bijdragen die hij in periodieken of almanakken publiceerde. Deze bewaarde hij nauwgezet in zijn archief, vaak in meerdere exemplaren. De familieschenking van 330 drukken en herdrukken met Beets’ werken (in 1911 ontvangen door de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) bevat diverse portefeuilles met overdrukken.  [1001 B 18].
6.4. ‘Jacob gezegend’ in het tweede deel van de Dichtwerken (Amsterdam: Kirberger, 1876).  [1001 B 4]

 

vorige pagina volgende pagina