Bibliotheken Tentoonstellingen Beets als activist

Beets 1903 - 2003

Tentoonstelling van 13 maart tot 11 mei 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: C.J. Stiekema en A.Th. Bouwman

Inleiding

Tentoongestelde stukken

 1.

Leidse tijd.

 2.

Camera Obscura.

 3.

De Camera Obscura bij uitgeverij Bohn.

 4.

Dominee.

 5.

Dominee in druk.

 6.

Dominee-dichter.

 7.

Reizen en botanica.

 8.

Vader Beets.

 9.

Onuitgegeven gedichten.
10. Brieven aan een jeugdvriend.
11. Curiosa.
12. Overlijden.
13. Nationaal huldeblijk: album amicorum.
14. Beets in portret.
15. De familie Beets in portret.
16. Beets als activist.
 

1.  Leidse tijd

Leiden kende in de eerste helft van de negentiende eeuw, vooral binnen de academische gemeenschap, een bloeiend literair leven. Enkele student-auteurs legden zich in de Rederijkerskamer van Uiterlijke Welsprekendheid  toe op het schrijven van gedichten vol tragiek en wereldsmart, in de trant van Lord Byron en Sir Walter Scott. Ook theologiestudent Nicolaas Beets was actief lid van deze ‘Romantische Club’ en heeft regelmatig gepubliceerd in zijn Leidse jaren (1833-1839).


1.1. Eigenhandig manuscript van Guy de Vlaming. In zijn studietijd schreef Beets verscheidene romantische dichtverhalen.  [LTK BEETS D 7]
1.2. Tekening van de ruďne van Groot Poelgeest, waar Guy de Vlaming zich afspeelt. Dit is een van de schetsen van Beets zelf die bewaard gebleven zijn.  [LTK BEETS D 8]
1.3. Gravure van H.W. Couwenberg naar de tekening van Beets, in de eerste druk van Guy de Vlaming: een verhaal (Haarlem: Erven F. Bohn, 1837).  [1001 D 14]
1.4. Groendicht uit 1833, als facsimile voor studentenweekblad Vox Studiosorum, vanwege het 61e lustrum van de Leidsche Hoogeschool (Leiden: P. Somerwil, 1880).  [1001 A 14]
1.5. Oorkonde voor Beets als honorair lid van de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, gedateerd 8 november 1837.  [LTK BEETS B 4]

 

vorige pagina volgende pagina