Bibliotheken Tentoonstellingen Beets als activist

Beets 1903 - 2003

Tentoonstelling van 13 maart tot 11 mei 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: C.J. Stiekema en A.Th. Bouwman

Inleiding

Tentoongestelde stukken

 1.

Leidse tijd.

 2.

Camera Obscura.

 3.

De Camera Obscura bij uitgeverij Bohn.

 4.

Dominee.

 5.

Dominee in druk.

 6.

Dominee-dichter.

 7.

Reizen en botanica.

 8.

Vader Beets.

 9.

Onuitgegeven gedichten.
10. Brieven aan een jeugdvriend.
11. Curiosa.
12. Overlijden.
13. Nationaal huldeblijk: album amicorum.
14. Beets in portret.
15. De familie Beets in portret.
16. Beets als activist.
 

7.  Reizen en botanica

Naast zijn drukke werkzaamheden als predikant en dichter vond Beets nog de tijd om buitenlandse reizen te maken. Deze tochten ondernam hij alleen of met een deel van zijn (omvangrijke) gezin. De stoomtrein bracht hem soms naar zakelijke bestemmingen, maar meestal reisde hij toch als tourist. Vaak verzamelde hij op deze tochten de plaatselijke flora, een bezigheid die hem al van jongs af aan geboeid had. Vooral over korenbloemen kon hij lyrisch zijn.


7.1. Overdruk van het gedicht ‘Stoomen’, gepubliceerd in de Enkhuizer almanak tot Nut van ’t Algemeen voor het jaar 1841. De stoomtrein bracht grote delen van Europa binnen het bereik van de doorsnee-reiziger.  [1001 B 18].
7.2. Notitieboekje van een reis naar Zwitserland, met hierin een paklijst.  [LTK BEETS B 5]
7.3. Overdruk van het gedicht ‘Uit Zwitserland teruggekeerd’ (1863). [1001 B 18]
7.4. Uitnodiging voor het Tercentenary Festival van de Universiteit van Edinburgh (15-18 april 1884). Als vertegenwoordiger van de Utrechtse universiteit (en anglofiel) hield Beets tijdens de ontvangst te Edinburgh een welsprekende rede in het Engels tot een steeds enthousiaster reagerend duizendtal van studenten waarvan de Britse kranten vol stonden.  [LTK BEETS F 18]
7.5. Ongepubliceerd gedicht op de ‘zee van groene en goudgele airen’, met gedroogde aren eraan vastgehecht (7 augustus 1839, veld van Waterloo).  [LTK BEETS D 12]

 

vorige pagina volgende pagina