Bibliotheken Tentoonstellingen Bilderdijk

‘Ô bloem der steden’. Bilderdijk en Leiden

Samenstelling: Rick Honings en André Bouwman

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  Inleiding
1. Bilderdijks leven in vogelvlucht
2. Bilderdijk en de liefde
3. Ontluikend contact met de stad Leiden
4. Leiden 1780-1782: Bilderdijk als student
5. Bilderdijk als oranjeklant
6. Leiden 1806-1810: Bilderdijk onder Lodewijk Napoleon
7. De buskruitramp van 1807
8. Leiden 1817-1827: Bilderdijk als privaatdocent
9. Vrienden en vijanden in Leiden
10. Kwelling en doodsverlangen
11. Bilderdijk, een veelzijdig talent
12. Bilderdijk-activiteiten in Leiden
13. Bilderdijkiana in groot formaat
14 Bilderdijk in teksten

 


11. Bilderdijk, een veelzijdig talent

Bilderdijk was een ‘homo universalis’; hij hield zich bezig met een ongekend aantal takken van wetenschap. Taal- en letterkunde, rechtswetenschap, theologie, filosofie, schilder- en tekenkunst, bouwkunde, wiskunde, sterrenkunde, aardrijkskunde, talen, geschiedenis en wapenkunde waren slechts enige gebieden waarop hij werkzaam was.
11.1. W. Bilderdijk, Boerenbedrieger. Pen en inkt, waterverf, ca. 1771. [PLANOL 2 A 1: 25/59].
––  In het genre van de boerenbedrieger wordt de toeschouwer op het verkeerde been gezet. Doordat de tweedimensionaal geschilderde voorwerpen in schijnbare wanorde door elkaar zijn gegooid, lijkt het alsof er sprake is van een driedimensionale voorstelling.

11.2. W. Bilderdijk, bouwkundige tekening. Pen en gewassen inkt, [z.j.]. [BPL 1039].
––  Deze bouwkundige tekening is waarschijnlijk een voorstudie voor een handleiding tot de antieke bouwkunst, die Bilderdijk een tijd lang wilde schrijven. Hij getuigt van Bilderdijks kennis van en belangstelling voor architectuur.
 

11.3. Rebusbrief van W. Bilderdijk aan M.P. Woesthoven, gedateerd 24 augustus 1791. Houtgravure. [PLANOL 2 A 1: 25/61].
––  Deze rebusbrief schreef Bilderdijk om zijn schoonzus te informeren over de bevalling van zijn vrouw van een zoon. Voor de moderne lezer is de rebus onoplosbaar, door de vele tekens die terugverwijzen naar de rederijkers. In dit genre kon Bilderdijk zijn grote taalgevoel en zijn tekentalent combineren.

11.4. W.  Bilderdijk, Taalkundige tabel.
Ets, [z.j.], 210x195 mm. [PLANOL 2 A 1: 25/114]
––  Bilderdijk was zijn leven lang geïnteresseerd in talen en hun etymologieën en schreef tal van verhandelingen over dit onderwerp, zoals deze tabel met de ‘Vergelijkende Tafel der voornaamste Alfabeths’.

11.5. W. Bilderdijk, Vignetontwerp met twee elkaar omarmende putti. Potlood, [z.j.]. [PK-T-0072 PKL].
––  Een manier waarop Bilderdijk zijn tekentalent benutte, was het ontwerpen van vignetten. De dichter schetste deze boekversieringen dikwijls ter verluchtiging van zijn dichtbundels.

11.6. W. Bilderdijk, Bloemornament en rocaille. Pen en penseel, waterverf en gouache, [z.j.]. [PK-T-0071 PKL].
––  Deze geslaagde aquarel met bloemornament laat zien dat Bilderdijk ook in dit genre niet zonder talent was.

 

 
vorige pagina volgende pagina