Bibliotheken Tentoonstellingen Bilderdijk

‘Ô bloem der steden’. Bilderdijk en Leiden

Samenstelling: Rick Honings en André Bouwman

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  Inleiding
1. Bilderdijks leven in vogelvlucht
2. Bilderdijk en de liefde
3. Ontluikend contact met de stad Leiden
4. Leiden 1780-1782: Bilderdijk als student
5. Bilderdijk als oranjeklant
6. Leiden 1806-1810: Bilderdijk onder Lodewijk Napoleon
7. De buskruitramp van 1807
8. Leiden 1817-1827: Bilderdijk als privaatdocent
9. Vrienden en vijanden in Leiden
10. Kwelling en doodsverlangen
11. Bilderdijk, een veelzijdig talent
12. Bilderdijk-activiteiten in Leiden
13. Bilderdijkiana in groot formaat
14 Bilderdijk in teksten

 


13. Bilderdijkiana in groot formaat


13.1. M. de Sallieth, Portret van W. Bilderdijk als advocaat. Naar I. Schmidt. Ets en stippelwerk, 1790. [PLANOL 2 A 1: 25/44].
––  Dit portret werd naar aanleiding van het Kaat Mossel-proces vervaardigd. Op de linkerborst draagt Bilderdijk een oranjelint met de beeltenis van stadhouder Willem V. De dichter was kritisch over Schmidts talent; ‘Men zou de lieden in zijn portraiten voor Duitschers houden,’ meende hij.

 
13.2. L.G. van Os & L.G. Portman, ‘Het springen van het schip met buskruid te Leijden, op den 12 Januarij 1807’. Aquatint, ingekleurd, ca. 1807. [Privé-collectie].
––  Deze prent toont de explosie van het kruitschip in 1807. Men ziet de instortende woningen van het Rapenburg, en de bomen die – merkwaardig genoeg – nog overeind staan. Verder een vluchtende man, een zinkend plezierjacht en een vrouw met haar kindje.
 

 
13.3. Schoolplaat met Lodewijk Napoleon. Fotomech. reprod. van schilderij, ca. 1910. [Privé-collectie].
––  Deze schoolplaat verscheen omstreeks 1910 in de reeks ‘Historische portretten’ bij Johannes Ykema te Den Haag. Het portret is gebaseerd op het schilderij van Charles Hodges, en toont koning Lodewijk Napoleon in 1809.

 
13.4. Oorkonde bij de gedenksteenplaatsing in Den Haag in 1867. Kleurenlithographie, [z.j.]. [PLANOL 2 A 1: 25/142].
––  Op 26 maart 1867 werd op initiatief van Jan J.F. Wap een gedenksteen geplaatst in de gevel van de woning aan de Prinsengracht 32 in Den Haag, waar Bilderdijk tussen 1786 en 1795 woonde. Ter gelegenheid hiervan verscheen deze kleurrijke oorkonde.
 

 

 
vorige pagina volgende pagina