Bibliotheken Tentoonstellingen Bilderdijk

‘Ô bloem der steden’. Bilderdijk en Leiden

Samenstelling: Rick Honings en André Bouwman

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  Inleiding
1. Bilderdijks leven in vogelvlucht
2. Bilderdijk en de liefde
3. Ontluikend contact met de stad Leiden
4. Leiden 1780-1782: Bilderdijk als student
5. Bilderdijk als oranjeklant
6. Leiden 1806-1810: Bilderdijk onder Lodewijk Napoleon
7. De buskruitramp van 1807
8. Leiden 1817-1827: Bilderdijk als privaatdocent
9. Vrienden en vijanden in Leiden
10. Kwelling en doodsverlangen
11. Bilderdijk, een veelzijdig talent
12. Bilderdijk-activiteiten in Leiden
13. Bilderdijkiana in groot formaat
14 Bilderdijk in teksten

 


9. Vrienden en vijanden in Leiden

In Leiden, waar Bilderdijk vanaf 1817 als privaatdocent werkzaam was, woonden enkele van zijn dierbaarste vrienden, onder meer uit zijn studententijd. Bovendien werd hij er op handen gedragen door een kleine schare van volgelingen, onder wie Isaäc da Costa. Als gevolg van zijn wispelturige karakter verbrak Bilderdijk echter menige vriendschap. Ook joeg hij veel mensen tegen zich in het harnas, door zijn dikwijls provocerende standpunten, en door zijn neiging om sommigen fel te bekritiseren op hun werk, ideeën of politieke voorkeur.
9.1. J.H. Rennefeld, Portret van J.Valckenaer (1759-1821). Naar een schilderij. Staalgravure. [PK-P-Sin.31755 suppl.].
––  Met de hoogleraar en politicus Valckenaer bleef Bilderdijk, ondanks zijn lastige karakter, tientallen jaren bevriend. Deze weldoener hielp zijn vriend waar hij maar kon: hij stuurde de armlastige dichter levensmiddelen, leende hij hem geld en probeerde hem aan een baan te helpen.

9.2. Portret van H.W. Tydeman (1778-1863), Leids hoogleraar rechtsen. Lithografie, [z.j.]. [PK-P-Sin.31539, suppl.].
––  Bilderdijk onderhield in Leiden goede contacten met H.W. Tydeman. Toen deze in 1825 geld inzamelde om de Grieken te steunen in hun vrijheidsoorlog tegen de Turken, ontzegde Bilderdijk hem echter de toegang tot zijn huis. Met mensen die revoluties steunden, wilde hij niets te maken hebben.
 

9.3. P. Velyn, Portret van J.H.van der Palm (1763-1840), Leids hoogleraar letteren.Staalgravure, [z.j.]. [PK-P-Sin.22966 suppl.].
––  Met Van der Palm was Bilderdijk tijdens zijn studententijd in Leiden bevriend. Naarmate Bilderdijk orthodoxer en radicaler werd, verkoelde hun relatie. In 1823 probeerde Van der Palm een confrontatie met de dichter te vermijden, nadat hij zich kritisch had uitgelaten over Da Costa’s Bezwaren.

9.4. J.P. Berghaus, Portret van M. Siegenbeek (1774-1854), Leids hoogleraar letteren. Lithografie, [z.j.]. [PK-P-Sin. 28814 suppl].
––  Hoewel de relatie tussen Bilderdijk en Siegenbeek aanvankelijk hartelijk was, werd hun omgang in de loop der tijd steeds vijandiger. Siegenbeek, die in opdracht van de staat een spellingsysteem had ontworpen, werd hierop door de dichter hevig bekritiseerd, niet zelden in hekeldichten.

 

 
vorige pagina volgende pagina