DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Terrorisme


45klein.jpg (6177 bytes)[45] Ğamā`āt al-takfīr fī Miṣr : al-uṣūl al-tārīkiyya wa-al-fikriyya, bi-qalam `Abd al-`Aẓīm Ramaḍān. [Al-Qāhira] : Al-Hay’a al-Miṣriyya al-`Āmma li-al-Kitāb, 1995. 
Omslagillustratie: Aḥmad `Abd al-Ġaffār.

8318 B 2


‘Islamitische extremistische groepen in Egypte : historische en ideologische grondslagen.’

Een uitgebreide Egyptische studie over een zeer gevoelig onderwerp, het islamitisch extremisme in Egypte onder Sadat en Moebarak (1970-1995). Het boek heeft een hoog ‘officieel’ gehalte: het is uitgegeven door de Egyptische staatsuitgeverij en de auteur, een bekende intellectueel en tv-persoonlijkheid, heeft zitting in tal van hoge regeringscommissies en adviesorganen op het gebied van geschiedenis, cultuur en wetenschap.

Omslag: een foto van de aanslag op president Anwar al-Sadat in 1981. (AV)
46aklein.jpg (5333 bytes)[46] Al-irhāb, Farağ Fūda. [Al-Qāhira : de auteur, 1993].
Omslagillustratie: ‘`Abd al-`Āl.’ Omslagillustratie  
achterzijde: ‘Ğawdat Kalīfa.’

803 G 45


‘Het terrorisme.’

De auteur stelt de extremistische islamitische bewegingen in Egypte aan de kaak vanwege hun gewelddadigheid en hun zelfverrijking via islamitische  investeringsmaatschappijen. Hij roept op tot een harde aanpak binnen het bestaande wettelijke kader en geeft ook zéér voorzichtige 
 46bklein.jpg (3616 bytes)suggesties voor de versterking van de democratie in Egypte. Farağ Fūda werd in 1992 vermoord door een extremist. 

Omslag voorzijde: een cartoon van de archetypische islamitische fundamentalist, kaalgeschoren met lange baard, met sandalen en een Afghaanse ‘qamees-shalwar’, overgehouden van de dagen bij de Mujahedin. De blinddoek, de ketting en de bloedspatten suggereren de toepassing van blind geweld. 

Omslag achterzijde: een met bloed bespat portret van de vermoorde schrijver. (AV)
47klein.jpg (6995 bytes)[47] Qabl al-suqūṭ, Farağ `Alī Fūda. 10e druk, [Al-Qāhira : de auteur, 1992].
Omslagillustratie:(onleesbaar geschreven).

8296 A 30


‘Vóór de val.’

In dit wat oudere boek van dezelfde schrijver, oorspronkelijk verschenen in 1985, worden de gevaren van het islamitisch extremisme geschetst. Een opvallend voorbeeld zijn de vier eerste kaliefen van de islam, van wie er drie door de hand van extremisten omkwamen. Een groot deel van het  boek is gewijd aan de sombere situatie in de ‘islamitische’ Soedan van Nimeiry. Zou het in Egypte ook zo ver kunnen komen?

Omslag: een typische Egyptische volksvrouw met op het hoofd het woord ‘Egypte’ wordt bedreigd met een pistool en staat op het punt in de afgrond te vallen. Op de achtergrond een volle maan en een gordijn van bloed. (AV)
48klein.jpg (5844 bytes)[48] Al-mutaṭarrifūn : istabāḥū dimā’ al-muslimīn wa-qatalū al-nisā’ wa-al-aṭfāl wa-al-musta’minīn, ta’līf `Umar `Abd Allāh Kāmil, qara’ahu wa-qaddama lahu Yūsuf al-Qaraḍāwī. Al-Qāhira : Maktabat al-Turāt al-Islāmī, 1419/1998. (Al-kawāriğ al-ğudad).             

8338 C 23


‘De extremisten : zij verklaarden de moslims vogelvrij en doodden vrouwen, kinderen en buitenlandse gasten.’

Op 17 november 1997 werden in de tempel van  Hatsjepsoet bij Luxor (Opper-Egypte) 58 toeristen vermoord door islamitische extremisten. Dit boek uit 1998 werd weliswaar geschreven naar aanleiding van dat incident, maar schetst toch in meer algemene termen de gevaren van het islamitisch extremisme. De tekst is van de Saoediër `Umar `Abd Allāh Kāmil, het voorwoord van de bekende gematigde Egyptische islamgeleerde Yūsuf al-Qaraḍāwī. Beide auteurs zijn verbonden aan de conservatieve Muslim World League, een door Saoedisch geld gefinancierde organisatie.

Omslag: op de achtergrond de tempel van Hatsjepsoet bij Luxor. Op de arm met zwaard de tekst van koran soera 5, vers 32: ‘... dat wie een ziel doodt anders dan wegens een andere ziel of wegens verderfbrenging op aarde is alsof hij gedood had de mensen altezamen.’
vorige pagina volgende pagina