DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Buitenlandse ideologieën


49klein.jpg (6061 bytes) [49] Al-šuyū`iyya : kulāṣat kull ḍurūb al-kufr wa-al-mūbiqāt wa-al-šurūr wa-al-`āhāt. Aḥmad `Abd al-Ġafūr `Aṭṭār. [Bayrūt?] : Dār al-Andalus, 
1400/1980. 

8172 C 14


‘Het communisme : het toppunt van alle soorten ongeloof, zondigheid, slechtheid en ziekelijkheid.’

De Saoedische auteur beschouwt het communisme als een list van de duivel. De Arabische landen  kunnen de strijd tegen het communisme niet alleen aan, de steun van Europa en Amerika is onontbeerlijk.

Omslag: een harige (?) duivel met puntstaart, verscholen achter hellevuur en een hamer en sikkel. (AV)
50klein.jpg (5950 bytes)[50] Al-muslimūn wa-al-Rūs yuqarrirūn maṣīr al-`ālam, Muḥammad Ğalāl Kišk. Al-Qāhira : Maktabat al-Turāt al-Islāmī, 1410/1990.
Omslagillustratie: ‘Ğāb Allāh.’

8335 B 32


‘De moslims en de Russen bepalen het lot van de wereld.’

De Egyptische auteur Muḥammad Ğalāl Kišk  bespreekt de situatie van de zojuist ontstane islamitische republieken in het zuiden van de voormalige Sowjetunie, en uit zijn wantrouwen ten opzichte van de politiek van Gorbatsjow.

Omslag: de Russische beer aan de Bosporus. (AV)
51klein.jpg (4493 bytes)[51] Al-tabšīr al-`ālamī ḍidd al-Islām : ahdāfuhu, wasā’iluhu, ṭuruq muwāğahatihi, `Abd al-`Aẓīm al-Maṭ`inī. Al-Qāhira : Maktabat al-Nūr, 1413/1992. 

8346 A 26


‘De mondiale missie/zending tegen de islam : haar doelen en middelen, methoden om verzet te bieden.’

De auteur, een Azhar-geleerde, legt uit hoe de christelijke zending en missie een instrument zijn van het westerse imperialisme, met geen ander doel dan de ondermijning van de islamitische samenleving.

Omslag: Een klapmes doorklieft een appel (de islamitische wereld) en legt feilloos bloot hoe deze van binnen door wormen (christelijke zendelingen) wordt aangevreten. (AV)
52klein.jpg (6828 bytes)[52] Risāla ilā al-Bābā wa-al-Vātīkān dū al-alf wağh : ru’ya Islāmiyya ḥawl al-ḥiwār al-Islāmī al-Masīḥī. `Abd al-Wadūd Šalabī. Al-Qāhira : Al-Muktār al-Islāmī, [1993]. (Maktabat al-tanṣīr ; 1)
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī.’

Privécollectie


‘Brief aan de paus en het Vaticaan met de duizend gezichten : een islamitisch gezichtspunt met betrekking tot de islamitisch-christelijke dialoog.’

De auteur onderschrijft de noodzaak van een  interconfessionele dialoog. Immers, de islam erkent als geen andere religie de rechten van andere godsdiensten. Wel verzet de auteur zich tegen christelijke geloofsverbreiding, en vraagt zich tevens af wat het morele gezag van de paus is in een westerse wereld, die in een toestand van totaal moreel verval verkeert.

Omslag: houten kruis met priestergewaad, om de ‘hals’ een ketting met een kruis van mogelijk alruinwortels, een magisch symbool. Op de grond afgeworpen maskers. (AV)
vorige pagina volgende pagina