DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Satanic Verses


53klein.jpg (6919 bytes)[53] Šayṭāniyyat al-Āyāt al-šayṭāniyya, wa-kayf kada` Salmān Rušdī al-Ġarb, Aḥmad Dīdāt, naqalahu ilā al-`arabiyya [...] `Alī al-Ğawharī. Al-Qāhira : Dār al-Faḍīla, [1990].
Omslagillustratie:(onleesbaar geschreven). 

8266 C 25


‘De duivelsheid van de Duivelsverzen, en hoe Salman Rushdie het westen voor de gek hield.’

Ahmed Deedat (geb. 1918), een islamitische Zuid-Afrikaan van Indiase afkomst, geniet door zijn talloze toespraken, boeken en videobanden grote  bekendheid onder islamitische minderheden in Europa en Amerika. Een veel behandeld thema is de verhouding islam-christendom. Deedat speelde een grote rol in de campagne tegen Salman Rushdies Duivelsverzen, verschenen in 1988. De affaire leidde tot Khomeinis beroemde Fatwā of religieus-juridische opinie, waarin Rushdie vogelvrij verklaard werd.

Omslag: links het portret van Ahmed Deedat. Rechts Salman Rushdie met duivelshoorntjes.
54klein.jpg (6396 bytes)[54] Šayṭān al-Ġarb Salmān Rušdī, al-rağul al-māriq, Sa`īd Ayyūb. Al-Qāhira : Dār al-I`tiṣām, 
[1989].

8267 B 19


‘De Satan van het westen : Salman Rushdie, de afvallige.’

Het boek ‘de Duivelsverzen’ is een welbewuste poging van de Westerse wereld om de islam en de moslims te beschadigen. De auteur van dit boek, Sa`īd Ayyūb, ziet hierin duidelijk de hand van de duivel zelf. Ook ziet de auteur een steeds grotere verspreiding van de islam in Europa, en hij beschouwt de publicatie van Rushdie’s werk als een krampachtige poging om het tij te keren. De fatwa van Khomeini is religieusrechtelijk in orde, maar het op pad sturen van huurmoordenaars is de islam onwaardig. Salman Rushdie moet een eerlijk proces krijgen.

Omslag: ergens in Engeland verbranden moslims van Indiase afkomst pagina’s van ‘de Duivelsverzen’.
55klein.jpg (5642 bytes)[55] Hamazāt šayṭāniyya wa-Salmān Rušdī, Nabīl al-Sammān. Al-Qāhira ; `Ammān : Dār al-Isrā’, 1440 
(i.e. 1410)/1990.

8267 B 17


‘Duivelse influisteringen en Salman Rushdie.’

Een opvallend kenmerk van de affaire rond ‘de Duivelsverzen’ was dat de gehele islamitische wereld zijn stem ertegen verhief, terwijl vrijwel niemand het boek zelf gelezen had. Dit boek geeft een samenvatting van de inhoud en een gedetailleerde repliek op basis van de islamitische orthodoxie.

Omslag: een bliksemschicht treft de duivel Salman  Rushdie, liggend op de grond naast zijn boek ‘de Duivelsverzen’. (AV)
vorige pagina volgende pagina