DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en IndonesiŽ in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieŽn

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Sex als zionistisch wapen

In de loop van 1995 en 1996 verschenen in Cairo plotseling enkele journalistieke publicaties waarin nieuwe aspecten van de zionistische samenzwering werden belicht. Voor de auteurs van deze boeken was er duidelijk sprake van een offensief van sex (en dus van aids) om de Arabische man te bederven en de Arabische cultuur te vernietigen. Het betreft een terrein waarvan het algemeen bekend is dat de Arabische man er bijzonder gevoelig voor is, zoals ook blijkt uit de vele bepalingen met sexuele implicaties in het islamitische recht.

Sex en spionage is een thema dat in deze boeken ruimschoots aan bod komt. ĎWat doen de IsraŽlische spionnes in de bedden van onze politici?í, is de vraag die daarbij gesteld wordt. Het verschijnen van zulke boekjes duidt op een wijd verbreid geloof in samenzweringen. Dat is op zich geen nieuws, want dat geloof is in het Midden-Oosten endemisch. Deze werkjes voegen nieuwe dimensies toe aan een oude thematiek, en vertonen dezelfde soort van gesloten universum van redenering. Als men eenmaal het bestaan van een oorlog met een zo vitaal en universeel middel als sex aanneemt, met aids als nemesis, klopt veel opeens en wordt nog veel meer verklaarbaar. En er is reden voor grote bezorgdheid, want achter de werkelijkheid van alledag blijken zich werkelijkheden te verschuilen die wij slechts kunnen ontwaren als we de uitgangspunten van de auteurs van deze boekjes aannemen.

De boekjes lagen allen bij sommige straathandelaren in de duurdere wijken (Qasr al-Nil en dergelijke) te koop. Ze waren altijd in plastic hoesjes verpakt die het doorbladeren voor (nieuws)gierige passanten onmogelijk maakten en de prijzen waren gemiddeld vijf maal zo hoog als andere, vergelijkbare titels in de straathandel. (JJW)


65klein.jpg (5450 bytes)[65] `Arāyā Isrāíīl fawq arṣifat al-`Arab : al-qiṣṣa al-kāmila li-iktirāq al-`Arab bi-al-Īdz wa-al-ğins, `Iṣām Kāmil. 2e dr., [Al-Qāhira] : Miṣriyya, [1996].  

Privťcollectie


ĎIsraŽlische naakte vrouwen op de Arabische trottoirs. Het volledige verhaal over de destabilisatie van de Arabieren door aids en sex.í

In dit werkje, dat voorzien is van een (met zwarte strepen gekuist) fotodossier, wil de schrijver het zionistische sexoffensief aan de kaak stellen. Hij doet door een aantal punten onder de aandacht brengen: Aids wordt door de Mossad, de IsraŽlische geheime dienst bewust verspreid. De financiŽle winsten van de prostitutie zijn gigantisch. Het is duidelijk dat er sprake is van een verbond tussen de joodse maffia en de IsraŽlische geheime dienst. Er is een complot in de pers over het verzwijgen van naaktstranden bij Taba, de Egyptische badplaats vlakbij Eilath. De wel buitengewoon lucratieve activiteiten van Eli Jal, de IsraŽlische sexkoning, worden speciaal beschreven. De joodse houding ten opzichte van sex wordt geÔllustreerd met voorbeelden uit het Oude Testament (de huishoudens van de oudtestamentische profeten waren poelen van ontucht. De voorbeelden die daarbij worden gegeven zijn de bekende verhalen: Abraham laat Sarah zich prostitueren, Lot bezwangert zijn dochters, enzovoort. Verder wordt melding gemaakt van gedocumenteerde zedenzaken waarin jodinnen betrokken waren in het 15e-eeuwse Florence, gevolgd door een exposť over joodse bordelen in de geschiedenis, enzovoort.) Het boekje heeft vooral een waarschuwende toon.

Het omslag vertoont een halfnaakte, in bont gehulde vrouw met een pistool in de hand, die de lezer intens aankijkt. Het topje van haar bikini is weg geretoucheerd, en op haar borst is, in plaats van de gebruikelijke zwarte streep van de censuur, een zwarte davidsster aangebracht. Een illustratie in de beste James-Bond traditie. (JJW).
66klein.jpg (7117 bytes)[66] Faḍīḥa ismuhā Sa`īda Sulṭān : Dānā, muṭribat al-ğins al-Isrāíīliyya, Muḥammad al-Ġayṭī. [Al-Qāhira : Al-Markaz al-`Arabī], 1995. 

Privťcollectie


ĎEen schandaal genaamd Sa`ida Sultan. Dana, de IsraŽlische sex-zangeres.í

Dit werkje belicht vooral de kwalijke achtergronden van de IsraŽlische vermaaks- en muziekindustrie,  met de IsraŽlische transsexuele Ďzangeresí Dana International als centraal thema.

De bedreiging van de Arabische muziekcultuur die van haar uitgaat is de voornaamste zorg van de auteur. Sa`ida Sultan is de naam waaronder Dana International bekend is in JordaniŽ, SyriŽ, de Golfstaten en in Noord-Afrika. Maar het is nog veel gekker, want de eigenlijke naam van Dana International is Yaron Cohen, en hij komt uit een Jemenitische joodse familie. In een breder verband komen ook Madonna en Michael Jackson ter sprake, en natuurlijk worden ook de activiteiten van de internationale vrijmetselarij hierbij niet vergeten. Alcohol en drugs doen daarbij nog hun verwoestende werk, alsof het zo allemaal nog niet erg genoeg is. De onthullingen over de beeldschone Dana, die behalve man ook nog eens arabofoon blijkt te zijn, benadrukt eens te meer dat niet alles is wat het lijkt te zijn. Hormonenbehandelingen, acupunctuur, het repareren van maagdenvliezen, het voze leven van mannequins, internationale spionage, eigenlijk houdt alles met alles verband. Onverwachte dwarsverbanden worden blootgelegd, onder meer tussen de IsraŽlische vermaaksindustrie en de zangers van de Falasha, de zwarte joden uit EthiopiŽ, die met met hun gebruik van Nubische en Afrikaanse muziek een bijzondere aantrekkingskracht weten uit te oefenen op het Arabische publiek. Heel authentiek is het schrijnende hoofdstuk over Hasan Masaliha, de Palestijnse zanger (met IsraŽlische nationaliteit), die vanwege zijn samenwerking met een IsraŽlische componist uit eerwraak door zijn eigen familie werd doodgeschoten. Het is een harde waarschuwing voor al diegenen die wetend of onwetend de vijand in de kaart spelen. Het boek eindigt met waarschuwingen tegen Ďde revolutie van de muziekcassettesí met hun sluipend gif.

De illustratie op het omslag is kennelijk een foto van Madonna of een Madonna-look-alike (en niet van Dana International), in wulpse pose. Haar dťcolletť is bedekt door een zwarte streep, anders zou het boek in Egypte niet eens te koop mogen worden aangeboden. Haar ogen zijn ook met een dergelijke streep bedekt. Dat is niet uit pruderie, maar om de mogelijk schadelijke magische werking van Madonnaís blikken weg te nemen. In de linkerbovenhoek staat nog: Ďalleen voor volwassenení. (JJW)
67klein.jpg (6362 bytes)[67] Ḥarb al-`āhirāt : nisāí al-Yahūd wa-al-zu`amāí al-`Arab, Muḥammad al-Ġayṭī. [Al-Qāhira] : Al-Markaz al-`Arabī, [1995].

Privťcollectie


ĎDe oorlog der prostituťes : joodse vrouwen en de Arabische leiders.í

Dit boekje beschrijft de activiteiten van IsraŽlische hoeren, als onderdeel van de oorlog die het wereldjodendom voert tegen de mensheid. De middelen in die oorlog zijn vooral de prostitutie en de handel in blanke slavinnen. Het is de oudste oorlog die wordt gevoerd door middel van het oudste beroep. Meer in het bijzonder is het de oorlog van IsraŽl tegen de Arabische maatschappij, en de gebruikte middelen liegen er niet om. Deze oorlog wordt niet meer gevoerd met geweer en kanon, zelfs niet meer met atoombom en chemische wapens, maar met het machtigste wapen van alle: sex. Geld en macht zijn de buit voor de overwinnaar. Ook dit boekje gaat eerst in op de historische achtergronden en de auteur leest het Oude Testament vooral als een chronique scandaleuse. Als dat de heilige boeken zijn van een religieuze gemeenschap, dan is die gemeenschap door en door rot, zo kan niet anders dan de conclusie van de lezer zijn.
Het grootse deel van het boek wordt echter gevormd door de beschrijving van de lijnen van sex en macht in de Arabische wereld in de afgelopen halve eeuw. Sexschandalen aan het hof en in de families van de leden van de ministerraad van de decadente koning  
Faroek (afgezet in 1952) worden breed uitgemeten. Zij worden mede in verband gebracht met de activiteiten van de sinistere Eliyahu Sassoon, hoofd van de Jewish Agency, allemaal net in de tijd dat de staat IsraŽl werd gesticht, die in het boekje steevast met de in de Arabische wereld politiek meer correcte term Ďzionistische entiteití wordt aangeduid. Het boekje gaat ook in op meer recente zaken. Activiteiten van de Duitse geheime dienst uitgevoerd in samenwerking met de Mossad worden beschreven. Een onverwachte wending bestaat hierin dat de campagne in het Westen tegen de vrouwenbesnijdenis erbij wordt gehaald. De Mossad ziet er in elk geval op toe dat zijn vrouwelijke agenten niet besneden zijn, anders zouden zij hun werk, het verschaffen van genot, niet goed kunnen doen. Kennelijk gaat de auteur ervan uit dat vrouwenbesnijdenis in IsraŽl gewoon is. De Mossad heeft een speciale afdeling voor het voeren van de sexoorlog. De namen van de beruchtste vrouwelijke agenten worden genoemd, en het geheel leest inderdaad als een lijst met namen van medewerksters van een bordeel, Bianca, Madame Claude, Barbara, Suzanna, enzovoort. Het fotokatern dat ook in dit werk aanwezig is liegt er niet om. Het boek is optimistisch van aard, want Ďde haviken van onze eigen geheime dienstení laten zich gelukkig niet in de luren leggen.
Het omslag toont twee schaars geklede vrouwen die de prostituťes van de titel moeten verbeelden. Ook bij hen zijn de ogen bedekt door de kuisheidsstreep, om de lezer tegen schadelijke magie te beschermen. De davidsster op het omslag geeft al van ver aan wat het genre van het boek is. (JJW)
vorige pagina volgende pagina