DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


De vertalingen van Mein Kampf


68klein.jpg (6859 bytes) [68] Kifāḥī, Adūlf Hitlir. 2e druk, Bayrūt : Dār al-Kutub al-Ša`biyya, 1975. 
Omslagillustratie: (naam onleesbaar geschreven). 

8125 C 2


‘Mijn strijd (Mein Kampf).’

Dit is een sterk ingekorte Arabische vertaling uit 1975 van Adolf Hitlers Mein Kampf, oorspronkelijk verschenen in 1925. De naam van de vertaler wordt niet vermeld. Hitler heeft altijd  een zekere populariteit genoten in de Arabische wereld, aanvankelijk vanwege zijn strijd tegen de koloniale overheersers Groot-Brittannië en Frankrijk, later vooral door zijn ‘eindoplossing van het joodse vraagstuk’, waarbij men meestal geen onderscheid maakt tussen antisemitisme en antizionisme.

Omslag: Portret van Hitler, hakenkruisvlag en mogelijk een scčne uit Noord-Afrika in de Tweede Wereldoorlog met een Britse helm op een bajonet. (AV)
69klein.jpg (5467 bytes)[69] Kifāḥī, Adūlf Hitlir, tarğamat Luwīs Al-Ḥāğğ. Bayrūt : Dār Ṣādir, 1963. Reprint [Bayrūt] : Bīsān, 
1995.

8346 E 19


‘Mijn strijd (Mein Kampf).’

Een ongewijzigde herdruk van de ‘ongecensureerde’, onvolledige Arabische vertaling van Mein Kampf uit 1963. De Libanese christelijke vertaler Luwīs (Louis) Al-Ḥāğğ beschouwt blijkens een kort voorwoord de strijd tegen het communisme als Hitlers grootste verdienste.

Omslag: Fotoportret van Hitler in SA-uniform, gemaakt in de jaren twintig, hakenkruisvlag en titel in het Duits en het Arabisch. (AV)
70klein.jpg (6118 bytes)[70] Kavgam, Adolf Hitler, tercüme Mine Toker. 10e Druk, İstanbul : Toker Yayınları, 1994. 

8302 D 15


‘Mijn strijd (Mein Kampf).’

De tiende druk van een van de Turkse vertalingen van Mein Kampf. De vertaler Mine Toker noemt het boek een ‘ideologisch werk dat de gevaren aantoont van het marxisme en het joodse imperialisme, dat de gehele wereld in zijn greep houdt, en tevens de  allergrootste slag toebrengt aan deze vijand van het nationalisme, die twee gezichten heeft, maar slechts één lichaam.’

Omslag: Hitler in burgerkleding tijdens een toespraak. (AV)

Begin van de pagina


Verder