DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


De Antichrist


21klein.jpg (6518 bytes)[21] Al-`ālam yantaẓiru talātan: [al-Mahdī al-muntaẓar, `Īsā b. Maryam, al-Masīḥ al-Dağğāl], ğam` wa-tartīb wa-ta`līq Abū Muḥammad Ğamāl b. Muḥammad al-Šāmī. [Ğī za : Maktabat al-Nūr al-Muḥammadī, 1993].  
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī.’ 

8338 B 15

‘De wereld verwacht [de verschijning van deze] drie: de verwachte Mahdi, Jezus Zoon van Maria en de Antichrist.’

De Dağğāl of Antichrist komt niet in de koran voor. Volgens de overgeleverde uitspraken van de profeet
Mohammed en de daarmee verbonden populaire eschatologie van de islam zal de Antichrist tegen het Einde der Tijden verderf over de aarde brengen en als een tiran regeren, voordat hij uiteindelijk verslagen wordt. Degene die hem verslaat is volgens sommigen de profeet Jezus, zoon van Maria, en volgens anderen de Mahdī, een messianistische figuur die afstamt van de familie van de profeet Mohammed.

Omslag: afbeelding van de Antichrist, die volgens de overlevering slechts één oog heeft en die op zijn voorhoofd het woord kāfir, ‘ongelovige’, heeft staan. Over hem dalen neer een zwaard, de koran en een lauwerkrans. (AV)

22klein.jpg (6858 bytes)[22] dā ta`rifu `an al-Masīḥ al-Dağğāl?, `Āṭif Lammāḍa. [Al-Qāhira] : Al-Dār al-Dahabiyya, [1996]. 
Omslagillustratie: ‘Mağdī Bakr.’ 

Privécollectie

‘Wat weet u van de Antichrist?’

Dit boek stelt zich zeer nadrukkelijk op het standpunt dat het de profeet Jezus, zoon van Maria, is die de Antichrist uiteindelijk verslaat. Op pp.  24-25 staat een beschrijving van het uiterlijk van de Antichrist. Een opvallend aspect is dat zijn volgelingen voornamelijk joden zullen zijn (pp. 93-106).

Omslag: volgens de uitspraken van de profeet Mohammed zal de Antichrist water en vuur brengen. Tussen beide elementen een gedeelte van het gezicht van de Antichrist, éénogig en met het woord ‘ongelovige’ tussen de wenkbrauwen. (AV)

23klein.jpg (5834 bytes)[23] Al-Kuyūṭ al-kafiyya bayn al-Masīḥ al-Dağğāl wa-asrār Mutallat Barmūdā wa-al-aṭbāq al-ṭā’ira : taḥdīr li-al-bašariyya ğam`ā’an!, Muḥammad `Īsā Dāwūd. Al-Qāhira : Dār al-Bašīr,  [1994].
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī.’

 8338 B 4

‘De geheime draden [verbanden] tussen de Antichrist, de Bermudadriehoek en de vliegende schotels : een waarschuwing aan de gehele mensheid!’ 

Het onverklaarbare verschijnsel van de vliegende schotels blijkt te herleiden tot de Bermudadriehoek, waar de Antichrist zijn verblijfplaats heeft. Een bewering van meer algemene politieke strekking is dat de Antichrist het speciaal op Egypte voorzien heeft en dat hij bij het ondermijnen van Egypte vooral gebruik maakt van joodse samenzweringen (p. 103).

Omslag: een hand (van de Antichrist) bespeelt de wereld als een marionet. (AV)

24klein.jpg (7827 bytes)[24] Dajjal : Nabi palsu, M.A. Jaya. [S.l. : s.n, ca. 
1994].

Privécollectie

‘De Antichrist : de valse profeet.’

Indonesisch stripverhaal over de komst van de Antichrist.

Omslag: op de voorgrond de éénogige Antichrist in ketenen met op zijn voorhoofd de Arabische letters K-F-R (“Ongelovige”).
Op de achtergrond de echte Messias, de profeet Jezus zoon van Maria. (AV)

vorige pagina volgende pagina