DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


De koran als afweermiddel


25klein.jpg (6183 bytes)[25] Al-Mahdī al-muntaẓar wa-ad`iyā’ al-Mahdiyya, ğam` wa-tartīb Mụhammad Bayyūmī. Al-Manṣūra : Maktabat al-Īmān, 1416/1995.
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī.’

Privécollectie

‘De verwachte Messias en de claims van de Messianisten.’

De auteur stelt dat de Messias voortkomt uit het geslacht van de profeet Mohammed via diens
kleinzoon Al-Ḥasan (gest. ca. 670), maar bestrijdt de opvatting van de Sji`ieten dat de Verborgen Imam de Messias is. Hij noemt de Sji`a de ‘Messianisten’ (Al-Mahdiyya)

Omslag: de in het wit geklede figuur is de Messias. In zijn handen draagt hij een koran met op de band het dogma van de Eenheid van God: ‘Lā Ilāha illā Allāh’. De koran dient als afweermiddel tegen de Antichrist, die op de grond ligt met een zwaard in de borst geplant. Let op de gele kledingstukken van de Antichrist: in de middeleeuwse islam was geel de voorgeschreven kleur voor joden. (AV)

26klein.jpg (6160 bytes)[26] Kayf tantaṣiru `alā al-Šayṭān?, ğam` wa-tartīb Abū Muḥammad Ğamāl b. Muḥammad al-Šāmī. [Ğīza : Maktabat al-Nūr al-Muḥammadī,  ca. 1995].  
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī.’

8338 B 11

‘Hoe overwint u de Satan?’

De auteur waarschuwt tegen het wroeten van de Boze, zelfs in rituele handelingen zoals het verrichten van het gebed of het oplezen van de koran. Op het omslag deinst de duivel machteloos terug  voor het stralende licht van de koran. Zie de reproductie op het omslag. (AV)

27klein.jpg (5864 bytes)[27] Al-`ilāğ al-rabbānī li-al-siḥr wa-al-mass al-šayṭānī, ta’līf Mağdī Muḥammad al-Šahāwī. Al-Qāhira : Mu’assasat Badrān, [1994].
Omslagillustratie: ‘Abū al-Ġār.’ 

8338 B 1

‘De Goddelijke therapie tegen magie en de “Aanraking door de duivel”.’

De auteur verwerpt het aanroepen van de djinn of het gebruik van amuletten om ziekten te genezen. De
koran is de beste medicijn. Voor de genezing van kanker wordt aanbevolen om gedurende één maand een aantal geselecteerde koranpassages op te lezen.

Op het omslag wordt een geestenbezwering door middel van vuur en gloeiende kolen ontmaskerd in het stralende licht van de koran. (AV)

28klein.jpg (5497 bytes)[28] I`lām al-insān bi-asbāb al-ḥifẓ wa-al-nisyān, Abū Hārūn `Īsā b. Šarīf al-Yamānī. Al-Šāriqa, al-Imārāt :  
Maktabat al-Ṣaḥāba, [ca. 1997].

8435 D 60


‘Onderricht der mensen omtrent de oorzaken van het onthouden en het vergeten.’

Honderd wenken voor de verwerving van kennis, in het bijzonder die van de koran. De juiste geestelijke instelling en het vermogen om tijd goed in te delen zijn belangrijk, maar ook het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen zoals honing of knoflook kan het concentratievermogen vergroten. Het luisteren naar muziek of zang is echter zeer schadelijk. Niet alleen is het moreel verwerpelijk, het tast ook het denkvermogen aan. (AV)

vorige pagina volgende pagina