DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Het Secularisme en het Modernisme


29klein.jpg (6452 bytes)[29] Al-`awāṣim min qawāṣim al-`almāniyya, ta’līf `Umar `Abd Allāh Kāmil, qara’ahu [...] `Abd al-Ṣabūr Šāhīn. Al-Qāhira : Maktabat al-Turāt al-Islāmī,
1414/1998.

8336 B 50

‘De behoeders voor de rampen van het secularisme.’

Een felle aanklacht tegen de werken van drie schrijvers die een modernistische interpretatie voorstaan van de koran en de Traditie van de Profeet: `Alī Ḥarb, Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (nu Cleveringa-hoogleraar in Leiden) en Mohammed Arkoun. De Saoedische auteur is directeur van een islamitisch cultureel centrum in Djeddah dat valt onder de Rābiṭa, de ‘Muslim World League’, een grote Saoedische organisatie voor islamitische geloofsverbreiding.

Omslag: de gifslang is illustratief voor de gevaren van het secularisme. (AV)

30klein.jpg (6501 bytes)[30] Kalimatunā fī al-radd `alā “Awlād ḥāratinā” [li-]Nağīb Maḥfūẓ, `Abd al-Ḥamīd Kišk. Al-Qāhira : Al-Muktār al-Islāmī, [ca. 1990]. 
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī.’ 

8269 B 11

‘Een woord onzerzijds als repliek  op “De kinderen van Gabalawi” [van] Nagieb Mahfoez.’

Aanklacht van de populaire, blinde Caireense volksprediker Sjeik Kisjk (1933-1996) tegen een boek van Nagieb Mahfoez, dat jarenlang verboden is geweest omdat het een allegorische beschrijving bevatte van de grote monotheïstische godsdiensten. Onlangs werd het in het Nederlands vertaald door Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga.

Omslag: de blinde sjeik Kisjk hanteert de koran en een pen in de vorm van een lans als wapens tegen Nagieb Mahfoez. Mahfoez vertrapt een spiegel of plaquette waarop het woord ‘Nopil’, een verwijzing naar diens Nobelprijs voor de literatuur in 1988.

In 1994 raakte Mahfoez ernstig gewond bij een aanslag door een islamitische fundamentalist. (AV)

31klein.jpg (7236 bytes)[31] Al-āyāt al-bayyināt li-mā fī asāṭīr al-Qimnī min al-ḍalāl wa-al-kurāfāt, bi-qalam `Umar `Abd Allāh Kāmil, qara’ahu [...] Yaḥyā Ismā`īl. Al-Qāhira : Maktabat al-Turāt al-Islāmī, 1418/1997.
Omslagillustratie: ‘Yaḥyā `Abduh.’

8335 B 35

‘De duidelijke koranverzen over de dwaalleer en de verzinsels in de Mythen van Al-Qimnī.’

Boek van een Saoedische schrijver (zie ook no. 29) tegen de Egyptische auteur Sayyid Maḥmūd al-Qimnī, die in zijn werken een secularistisch getinte beschrijving geeft van de allervroegste geschiedenis van de islam. Het woord ‘Mythen’ in de titel duidt op een werk van Al-Qimnī, ‘De mythe en het [islamitisch literair] erfgoed’ (1993).

Omslag: een koran met verblindend licht, neerdalend op het hoofd van een duivelsfiguur met gespleten tong, vlammende haren en in plaats van neus en ogen een spin in zijn web. (AV)

vorige pagina volgende pagina