DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Verboden genotsmiddelen


32klein.jpg (5354 bytes)[32] Kašf al-ġiṭā’ `an ḥukm samā` al-ġinā’, li-Ibn Qayyim al-Ğawziyya, taḥqīq Rabī` b. Aḥmad Kalaf. Al-Qāhira : Maktabat al-Sunna, 1411/1991. 
Omslagillustratie: ‘Ğāb Allāh.’ 

8338 B 31

‘Het wegnemen der sluier van het oordeel over het luisteren naar gezang.’

Toen de middeleeuwse auteur Ibn Qayyim al-Ğawziyya (1292-1350) dit traktaat tegen de muziek schreef had hij vooral de soefi’s 
(islamitische mystici) op het oog, die in hun seances veel gebruik maken van muziek en zang. Het orthodoxe standpunt is dat muziek verboden is omdat het frivool is en de aandacht van serieuze zaken afhoudt. Grappig is dat sommige van de muziekinstrumenten die op het omslag door het hellevuur verteerd worden, zoals de elektrische gitaar, in de tijd van de schrijver nog niet bestonden. (AV)

33klein.jpg (6573 bytes)[33] Fatāwā al-kamr wa-al-mukaddirāt, li-Aḥmad Ibn Taymiyya, i`dād wa-ta`līq Abū al-Mağd Ḥarik. [Al-Qāhira] : Al-Kawtar, Dār al-Bašīr, [1985].  
Omslagillustratie: ‘Al-Aš`al.’ 

8257 C 35

‘De fatwa’s over wijn en verdovende middelen.’

Een bundel met fatwa’s ofwel rechtsgeleerde opinies over het gebruik van wijn en verdovende middelen, door de middeleeuwse Syrische auteur Ibn Taymiyya (1263-1328). Het verbod op het drinken van wijn is onder de islamitische schriftgeleerden nooit een punt van discussie geweest. Het verbod van verdovende middelen zoals hasjiesj of opium is nooit zo strikt geweest, omdat de koran het niet expliciet verbiedt.

Omslag: een man met doodshoofd, gekleed in gangbare westerse kledij, rookt een waterpijp met waarschijnlijk hasjiesj of opium. Hij is omringd door een cognacglas en drankflessen. Een aardig anachronisme: noch de flessen, noch de waterpijp bestonden in de dagen van de auteur. (AV)

34klein.jpg (6959 bytes)[34] Al-iğhāz `alā al-tilfāz, ta’līf Muḥammad b. Aḥmad al-Muqaddam. 0pt;'>Makka al-Mukarrama, Dār Ṭība al-Kaḍrā’ ; al-Qāhira : Dār al-Ṣafwa, 
1420/1999. 

8436 D 61

‘De genadeslag aan de televisie.’

Een Saoedisch traktaat tegen de corrumperende invloed van de televisie. De vergelijking van de tv met ‘de éénogige, leugenachtige Antichrist’ (p. 96) doet sterk denken aan het ‘blauwe oog van de  duivel’ van de orthodoxe protestanten. Op andere plaatsen wordt de TV een ‘elektrische drug’ genoemd en een ‘elektronische kolonisator’, een ondubbelzinnige verwijzing naar de ongewenste import van westerse waarden.

Op de band van het boek wordt een televisietoestel door de bliksem getroffen. (AV)

35klein.jpg (7119 bytes)[35] Menyingkap 40 karakter jahiliyah, oleh Abu J. Rifqi Al-Hanif. Surabaya : Penerbit “Karya Ilmu”, [1993]. Omslagillustratie: Saiful Ariev Tanjung. 

Privécollectie

‘Het zichtbaar maken van veertig onislamitische karakters.’

Een Indonesisch boek over veertig verschillende vormen van onislamitisch gedrag. De gebruikte term is ‘jahiliyah’, ‘onwetendheid’, in het algemeen de benaming van de tijd vóór de introductie van de islam in het Arabisch schiereiland.

Omslag: een poel van verderf met lichte vrouwen, drank, kaartspel en vechtpartijen. (AV)

vorige pagina volgende pagina