DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Vrouwen


36klein.jpg (7303 bytes)[36] Al-nisā’ aktar ahl al-Nār, al-mu’allif Muḥammad `Abd al-Malik al-Zuġbī. Al-Manṣūra : Maktabat Fayyāḍ, [1997].
Omslagillustratie: ‘Īhāb Mar`ī.’  

8338 B 14

‘Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel.’ 
 
De auteur, verbonden aan de Saoedische Muslim  World League, citeert talrijke tradities van de profeet Mohammed om vrouwen te helpen bij een deugdelijke levenswandel. Dat deze hulp voor vrouwen meer noodzakelijk is dan voor mannen blijkt uit de titel van dit boek, een parafrase van een traditie die opgetekend is door Bukārī (810-870): ‘Mij werd het Vuur (de Hel) getoond en zie, de meesten van zijn bewoners zijn vrouwen’ (zie A.J. Wensinck, Concordance [...], VII, p. 35).

Omslag: ongesluierde vrouwen in doodshemd hangen aan kettingen in het hellevuur. De voorste vrouw wordt daarnaast nog aan stukken gescheurd door de duivel in de vorm van een slang. (AV)

37klein.jpg (5812 bytes)[37] Al-mar’a wa-di’āb taknuq wa-lā ta’kul, katabahu Abū `Abd al-Raḥmān Ibn `Aqīl al-Ẓāhirī. [Al-Riyāḍ], 
1411/1991.

Privécollectie

‘De Vrouw en de wolven die wurgen maar niet eten.’

De ‘wolven die wurgen maar niet eten’ slaan op de goedkope behoeftes die geen werkelijke bevrediging schenken. Vrouwen hunkeren naar  juwelen, parfum en mooie jurken, en het is de taak  van vaders en echtgenoten om het zwakke geslacht in toom te houden.

Omslag: diamanten, niet als ‘a girl’s best friend’, maar als de bloederige beet van een weerwolfachtig monster. De twee diacritische punten op de laatste letter van het woord ‘vrouw’ zijn bloeddruppels die uit de bek van het monster druipen. (AV)

38klein.jpg (7086 bytes)[38] Laḥm al-rāqiṣa wa-`abdat al-Šayṭān : sirr walīmat al-ğins al-ğamā`ī allatī intahat bi-ṭahw al-rāqiṣa wa-tawzī` laḥmihā `alā al-fuqarā’, Su`ād Ḥ. . [S.l. : De auteur, 1997]. (Qaḍāyā sākina ; 1)
Omslagillustratie: Hišām Muṣṭafā.

8338 B 35

‘Het vlees van de danseres en de slavin van Satan : het geheim van de groepsseks-orgie die eindigde met het koken van de danseres en het verdelen van haar vlees onder de armen.’
  
De vrouwelijke auteur, die onder de naam Su`ād H. schrijft, leeft volgens het boek in Frankrijk. Zij  schreef dit nogal expliciete werk als een waarschuwing aan jongeren die drugs gebruiken of ‘een leven leiden gebaseerd op gebruiken en gewoonten die vreemd zijn aan onze samenleving’, meer in het bijzonder de Satansdienst, die afkomstig is uit ‘Amerika, Europa en Israël.’ De titel doet denken aan de bekende juristenraadsels, die in de loop der eeuwen het onderwijs in de islamitische Wet hebben opgevrolijkt (bijvoorbeeld: ‘Wie is de prediker, die bij het grote offerfeest ons voorgaat in het gebed en daarna als offerdier geslacht kan worden?’). Omslag: een dansende vrouw in SM-kleding, met een parelketting met kruis en een tatoeage van een pentagram, wordt van achteren op haar oren gekust door een duivelsfiguur, omringd door vlammen. (AV)

39-40klein.jpg (3591 bytes)[39-40] Tanbīh al-ġāfilāt min al-nisā’ al-mutabarriğāt, ta’līf Muḥammad Kālid al-Mi`mārī. Al-Qāhira : Maktabat al-Turāt al-Islāmī, [1992]. 
Omslagillustratie (van nr. 40): ‘Al-Zuhayrī.’

Privécollectie

‘Waarschuwing aan de onwetenden onder de  vrouwen die zich schaamteloos gedragen.’

‘Schaamteloos gedrag’ vertoont bijvoorbeeld een vrouw die ongesluierd of met een te dunne sluier het huis verlaat, midden op de weg loopt en de aandacht trekt van andere mannen dan haar echtgenoot. Het is de taak van alle mannelijke verantwoordelijken (echtgenoten, vaders, ooms, broers etc.) om hieraan paal en perk te stellen.

De omslagen vertonen de vlecht van een vrouw, en hoe deze, in combinatie met sieraden, kan veranderen veranderen in een slang. De impliciete boodschap is dat haartooi bedekt moet worden. (AV)

vorige pagina volgende pagina