DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


Islamitische dictators


41klein.jpg (5893 bytes)[41] Abraha al-ğadīd : al-rağul alladī istabāḥa dimā’ al-muslimīn wa-arāda an yaḥriq al-Ka`ba, `Abd al-Mun`im Qindīl. [Al-Qāhira] : Maktabat al-Turāt al-Islāmī, [1987].
Omslagillustratie: ‘Aḥmad `Abd al-`Azīz.’ 

8334 F 7

‘De moderne Abraha : de man die moslims vogelvrij verklaarde en de Ka`ba in de as wilde leggen.’

Volgens de islamitische traditie was Abraha een christelijke koning uit Zuid-Arabië of Ethiopië, die rond  570 AD Mekka en de Ka`ba aanviel. De moderne Abraha  is Khomeini, volgens dit boek de aanstichter van een ernstig incident tijdens de Hadj-bedevaart van 1986: Iraanse pelgrims begonnen een demonstratie en veroorzaakten ongeregeldheden, waarop de Saoedische politie hard ingreep. Er vielen 402 doden en 649 gewonden. Het voorval werd in de gehele soennitisch-islamitische wereld hoog opgenomen.

Omslag: op de voorgrond Khomeini met een bebloede dolk in de hand. Op de achtergrond de Ka`ba, omringd door een grote mensenmenigte. Tussen de twee voorstellingen een grote bloedvlek. (AV)

42klein.jpg (7221 bytes)[42] Hitlir al-šarq wa-balṭağī al-`Irāq wa-liṣṣ Baġdād, Ḥilmī Muḥammad al-Qā`ūd. Al-Qāhira : Dār al-I`tiṣām, [1990].
Omslagillustratie:  ‘Al-Zuhayrī.’ 

8266 C 27

‘De Hitler van het oosten, de gangster van Irak en de dief van Bagdad.’

Een Egyptische publicatie, verschenen tijdens Saddam Huseins bezetting van Koeweit (augustus 1990 – februari 1991).

Omslag: Saddam Husein afgebeeld met hakenkruis, Duits Maltezer kruis en een ijzeren bal met ketting. Onder zijn voeten een gescheurde en bebloede Koeweitse vlag. In Saddams hand de gecombineerde vlaggen van de Verenigde Staten, de Sowjetunie, Groot-Brittannië en Israël, landen die medeplichtig geacht worden aan de bezetting van Koeweit. (AV)

43klein.jpg (7158 bytes)[43] Miḥnat al-kalīğ wa-mawqif Miṣr wa-al-Su`ūdiyya wa-al-bilād al-islāmiyya, Aḥmad `Umar Hāšim. Al-Qāhira : Maktabat al-Turāt al-Islāmī, [1991]. 
Omslagillustratie: ‘Yaḥyā `Abduh.’  

8338 B 19

‘De beproeving van de Golf en het standpunt van Egypte, Saoedi-Arabië en de islamitische landen.’

In deze studie van de Golfoorlog (augustus 1990 – februari 1991) bekijkt de auteur, vice-president van de Azhar-universiteit in Cairo, de kwestie vanuit het standpunt van het islamitisch internationaal recht. Hoe dienen islamitische landen met elkaar om te gaan? Het bredere, mondiale aspect wordt buiten beschouwing gelaten.

Omslag: de samengesmolten armen van Egypte en Saoedi-Arabië stuiten de klauwhand van Irak, die zich begerig uitstrekt naar Koeweit. (AV)

44klein.jpg (6446 bytes)[44] Ḥamāh : ma’sāt al-`aṣr allatī fāqat mağāzir Ṣabrā wa-Šatīlā, [zonder auteur]. Al-Qāhira : Dār al-I`tiṣām, [1984].
Omslagillustratie:(onleesbaar gesigneerd).

8252 A 17

‘Hama : de tragedie van deze tijd die erger is dan de slachtpartijen van Sabra en Shatila.’

Begin februari 1982 brak in Hama, Syrië, een opstand uit van de fundamentalistische Moslimbroeders. President Hafez al-Asad gaf de Syrische luchtmacht de opdracht om Hama plat te bombarderen en  smoorde zo de opstand in bloed. De titel verwijst naar de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila, die enkele maanden later werden uitgemoord door Libanese christelijke milities met rugdekking van het Israëlische leger. Het op één lijn stellen van Asad en de Arabische erfvijand is natuurlijk zeer beledigend.

Omslag: een sinister kijkende Asad met bloed aan zijn handen kijkt over zijn schouder naar de rokende puinhopen van Hama. (AV)

vorige pagina volgende pagina