Bibliotheken Tentoonstellingen Justus Lipsius

Justus Lipsius 1606 2006

Samenstelling: Jeanine de Landtsheer en A.Th. Bouwman

De webpresentatie behandelt de volgende onderwerpen:

1. Het Musaeum Lipsianum
2. Lipsius en de Leidse vrienden
3. Lipsius en het universitaire onderwijs
4. Leiden
5. Lipsius en de klassieke filologie: Tacitus
6. Lipsius en de klassieke filologie: Seneca
7. Lipsius en de klassieke Oudheid
8. Lipsius en de politieke theorie
9. Vertrek uit Leiden
10. Leuven
11. Lipsius in brieven (I)
12. Lipsius in brieven (II)
13. Lipsius in beeld
   

 


7. Lipsius en de klassieke Oudheid

Nadat Lipsius in Rome onder de indruk van het Colosseum was gekomen, verdiepte hij zich in het amfitheater en in gladiatoren-gevechten. Om lezers van geschiedkundige werken uit de Oudheid behulpzaam te zijn en ook omdat toen de opvatting bestond dat een leger geschoeid op de leest van het oude Rome wellicht het hoofd zou kunnen bieden aan de oprukkende troepen van de Sultan, wijdde Lipsius een traktaat aan de legerorganisatie van de Romeinen. In het vervolg hierop besteedde hij aandacht aan belegerings- en verdedigings methoden uit de Oudheid, met alle daarbij behorende wapens.
7.1 || J. Lipsius, De amphitheatro liber. Leiden: C. Plantijn, 1584. [1370 B 29: 1].
  Traktaat over het gebouw waar de gladiatorenspelen gehouden werden, literair vormgegeven als een dialoog tussen Lipsius en een toehoorder. De gravure toont het interieur van het Colosseum te Rome in dwarsdoorsnede (p. 61).

7.2 || J. Lipsius, Poliorceticon sive de machinis, tormentis, telis, libri quinque Antwerpen: Wed. C, Plantijn & J. Moretus, 1596. [765 B 17].
  In de Poliorcetica behandelt Lipsius (in een fictief gesprek met Luikse vrienden) de instrumenten en wapens die aanvallers en verdedigers bij een belegering in de Oudheid hanteren. Dit exemplaar van de editio princeps, zonder illustraties en met brede marge, werd door Lipsius ten behoeve van een heruitgave voorzien van addenda en corrigenda (pp. 214-215).

7.3 || J. Lipsius, Poliorceticon sive de machinis, tormentis, telis, libri quinque. Antwerpen: Moretus, 1605. [575 B 4: 2].
  Vanaf de tweede editie van de Poliorcetica (1599) zijn de handgeschreven notities uit het handexemplaar van de editio princeps verwerkt. Dit is een exemplaar van de derde editie (pp. 180-181).

7.4 || J. Lipsius, Saturnalium sermonum libri II. Qui de gladiatoribus. Antwerpen, J. Moretus, 1594. [1366 H 40].
  Lipsius publiceerde in 1582 zijn Saturnalia, contemporaine gesprekken over de Romeinse gladiatorengevechten. Aan de latere edities voegde hij, wat tegen zijn zin, illustraties toe. Op de gravure zijn vechtende vrouwen afgebeeld (p. 88).

 

 

 
vorige pagina volgende pagina