Bibliotheken Tentoonstellingen Nico Rost

NICO ROST
publicist, activist, vertaler

Tentoonstelling van 27 september - 11 november 2001
in de Universiteitsbibliotheek.
Samenstelling: Anton van der Lem

Inhoud

Nico Rost
Collectie Rost


1.  Groningen
2.  Literatuur-reporter in Berlijn
3.  Communisme en antifascisme
4.  Goethe in Dachau
5.  België
6.  In en uit de DDR
7.  Ambassadeur van de Duitse literatuur
8.  Herdenken en getuigen
9.  Polen
10.  Vriend van schrijvers en kunstenaars
11.  Activist tot het einde
12.  Een keuze uit de vele vertalingen van Nico Rost

1. Groningen

Rost was in 1896 geboren in Groningen, waar zijn vader hem vertrouwd maakte met het joodse milieu. Hij bezocht enkele jaren het gymnasium, maar verliet de school voortijdig om schrijver te worden. Omdat hij met zijn literaire werk weinig succesvol was, legde hij zich toe op zijn werk als criticus en vertaler. Daarnaast was hij in zijn element als hij reportages kon schrijven. Groningen eerde Rost met de toekenning van de culturele prijs van de provincie.1.1klein.jpg (4109 bytes)1.1.  Nico Rost, Het troostelooze. Met een voorrede van Ellen Forest (Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1918). De eerste zelfstandige publicatie van Rost, geschreven te Laren, januari tot maart 1918 en opgedragen “aan mijn Ouders” (UBL: Rost 112).

1.2aklein.jpg  (4109 bytes)1.2. Nico Rost, De vrienden van mijn vader (eerste druk: Assen: Van Gorcum, 1956) met enkele tekeningen van het joodse leven in Groningen door Lies Veenhoven (UBL: 1049 F 35).

a: Josef Israëls en z’n vrouw (naar een oude familiefoto).

1.2cklein.jpg (1517 bytes) b: De Folkingestraat ± 1910.

1.2cklein.jpg (1517 bytes)c: Leesbibliotheek van Cloetingh in de vroegere Zuidersingelstraat.

1.2dklein.jpg (1493 bytes)d: Begrafenis vanuit de Synagoge aan het Zuiderdiep.

e: Elie Cohen, tamboer-majoor van de Groningsche schutterij [ontbreekt].

1.2fklein.jpg (1483 bytes)f: De vroegere kleerenzaak der gebr. Levie, Carolieweg hoek Gelkingestraat.

  1.2g1klein.jpg (2181 bytes)
1.2g2klein.jpg (1645 bytes)g: Julia Culp, naar een bijgevoegde oude foto.

  1.2h1klein.jpg (1490 bytes)
1.2h2klein.jpg (1219 bytes) h: Josef Israels ten huize van prof. I.B. Cohen, naar een bijgevoegde oude familiefoto.

1.2iklein.jpg (2029 bytes) i: Oude Synagoge in de Folkingestraat.

1.2jklein.jpg (1501 bytes) j: Interieur der “nieuwe” Synagoge in de Folkingestraat.

1.2kklein.jpg (2080 bytes) k: Oude Synagoge aan het Zuiderdiep.

1.3klein.jpg (1255 bytes) 1.3. De etalage van een Groningse boekhandel, met de eerste druk van Rost, De vrienden van mijn vader.

1.4klein.jpg (1239 bytes)1.4. Uitnodiging voor een voordracht gehouden door Nico Rost te Groningen.

1.5klein.jpg (1744 bytes) 1.5. `Jeugdherinneringen aan knopenhaakjes, houten spijkertjes en juchtenleer’, Schoen en slof. Contactorgaan Unischoen n.v. i.o., december 1960, nr. 4, [4-5]. Rost voorzag o.a. in zijn onderhoud door het schrijven van artikelen en reportages voor het bedrijfsleven. Een grote opdracht van zoutfabriek Ketjen mislukte, maar kleinere stukken als deze gingen hem beter af.

1.5_1klein.jpg (1191 bytes) 1.5_2klein.jpg (1641 bytes)

1.6klein.jpg (1067 bytes) 1.6. Culturele prijs van de provincie Groningen over 1966, toegekend aan Nico Rost en na diens overlijden uitgereikt aan de weduwe Edith Rost-Blumberg.

vorige pagina volgende pagina