Bibliotheken Tentoonstellingen Nico Rost

NICO ROST
publicist, activist, vertaler

Tentoonstelling van 27 september - 11 november 2001
in de Universiteitsbibliotheek.
Samenstelling: Anton van der Lem

Inhoud

Nico Rost
Collectie Rost


1.  Groningen
2.  Literatuur-reporter in Berlijn
3.  Communisme en antifascisme
4.  Goethe in Dachau
5.  België
6.  In en uit de DDR
7.  Ambassadeur van de Duitse literatuur
8.  Herdenken en getuigen
9.  Polen
10.  Vriend van schrijvers en kunstenaars
11.  Activist tot het einde
12.  Een keuze uit de vele vertalingen van Nico Rost

3. Communisme en antifascisme

Rost bracht in 1923 en 1924 twee bezoeken aan de jonge Sovjet-Unie om zich te verdiepen in het culturele leven daar. Twee reportages waren het gevolg. Voor de officiële Sovjetkunst had hij  weinig goede woorden over en zijn opmerking dat Lenin geen gevoel voor kunst had, was ook niet bevorderlijk voor een partij-carrière. In latere jaren lag hij regelmatig overhoop met andere communisten zoals Jef Last. Na bezoeken aan Madrid en Barcelona rapporteerde Rost over de Spaanse burgeroorlog.3.1klein.jpg (1206 bytes) 3.1. Nico Rost, Kunst en cultuur in Sovjet Rusland     (Amsterdam: Querido, 1924) (particuliere collectie).

3.2klein.jpg (1298) 3.2. Nico Rost, `De Trotzki-crisis’, Haagsch Maandblad, februari 1925.

3.3klein.jpg (1214 bytes) 3.3. Nico Rost, Het nieuwe tooneel in het nieuwe Rusland (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1927) (UBL: Rost 128).

3.4klein.jpg (1381 bytes) 3.4. `Brief uit een concentratiekamp', in: Links Richten. Maandblad van het arbeiders-schrijvers- collectief `links richten', nr. 8, antifascistennummer, 1 mei 1933, 1-3. Dadelijk vanaf de opkomst van het nationaal-socialisme heeft Rost dit in woord en geschrift bestreden; na een verblijf van drie weken in het concentratiekamp Oranienburg in februari 1933 werd hij Duitsland uitgewezen.

3.5klein.jpg (1032 bytes) 3.5. Van het Spaanse vrijheidsfront. Een reportage. Met een voorwoord van Louis de Brouckère (Amsterdam: Pegasus, 1937) (UBL: Rost 132).

3.6klein.jpg (1122 bytes) 3.6. Nico Rost, Het geval Jef Last. Over fascisme en trotzkisme (Amsterdam: Pegasus, 1938) (UBL: Rost 145).

3.7klein.jpg (1150 bytes) 3.7. W. van Elhorst [=Nico Rost], `Kroniek achter prikkeldraad’, Kroniek van Kunst en Kultuur 5 (1940) 89-90 (nr. 6, 1 februari 1940). Artikel over naar Zuid-Frankrijk uitgeweken Spaanse kunstenaars.

vorige pagina volgende pagina