Bibliotheken Tentoonstellingen Nico Rost

NICO ROST
publicist, activist, vertaler

Tentoonstelling van 27 september - 11 november 2001
in de Universiteitsbibliotheek.
Samenstelling: Anton van der Lem

Inhoud

Nico Rost
Collectie Rost


1.  Groningen
2.  Literatuur-reporter in Berlijn
3.  Communisme en antifascisme
4.  Goethe in Dachau
5.  België
6.  In en uit de DDR
7.  Ambassadeur van de Duitse literatuur
8.  Herdenken en getuigen
9.  Polen
10.  Vriend van schrijvers en kunstenaars
11.  Activist tot het einde
12.  Een keuze uit de vele vertalingen van Nico Rost

4. Goethe in Dachau

Over leven en werk van Rost in de eerste oorlogsjaren is weinig concreets bekend. In Brussel bezorgde hij onder het pseudoniem Abel Eppens bloemlezingen uit het historisch werk van R.C. Bakhuizen van den Brink en P.C. Hooft; onder de schuilnaam N. de Praetere publiceerde hij gedichten van Lichtenberg. Hieraan kende hij zelf grote waarde toe, ook als `verzetsdaad’. Gedurende een jaar zat hij in het concentratiekamp Dachau, waar hij een dagboek bijhield, dat hij in 1946 publiceerde. In dit Goethe in Dachau bestreed hij anti-Duitse gevoelens door de grootsheid van de Duitse literatuur te beklemtonen, waarvan de lectuur in het kamp hem een grote steun was. Het boek was een groot succes, en werd vertaald in het Duits en het Tsjechisch.4.1aklein.jpg (1076 bytes) 4.1bklein.jpg (1015 bytes)4.1. Een Duits en Amerikaans bewijs van vrije doorgang in het concentratiekamp.

4.2kklein.jpg (1135 bytes)4.2. `Bücher-Ausweis’ van Rost in Dachau, waarmee hij toegang had tot de kamp-bibliotheek.

4.3klein.jpg (1190 bytes)4.3. Menukaart. Dachau, Pasen 1945.

4.4aklein.jpg (1379 bytes)4.4. Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid, eerste druk van de Nederlandse editie, met stofomslag (Amsterdam: L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij, 1946). Met tekening van Rost als de nieuwe Prometheus, getekend door een onbekende kampgenoot in Dachau op 6 april 1945.

4.4bklein.jpg (1354 bytes)

4.5klein.jpg (1205 bytes)4.5. Portret van Heinz Stöhr (1904-1958), kampgenoot van Rost in Dachau, die hem behulpzaam was op jacht naar papier. Hem wordt dank gebracht in het woord vooraf.

4.6klein.jpg (1122 bytes)4.6. Anton van Duinkerken, `Goethe in Dachau. Bij het boek van Nico Rost’, 28 augustus 1948.

4.7klein.jpg 1202 bytes)4.7. Theun de Vries, `Goethe in Dachau’, De Waarheid, 26 juni 1948.

4.8klein.jpg (1143 bytes)4.8. De rubriek voor wizzkids in het Duitse Start. Illustriertes Blatt der jungen Generation, stelt als vraag 8: Hoe heet de schrijver van het onlangs verschenen boek Goethe in Dachau?

vorige pagina volgende pagina