Bibliotheken Tentoonstellingen Nico Rost

NICO ROST
publicist, activist, vertaler

Tentoonstelling van 27 september - 11 november 2001
in de Universiteitsbibliotheek.
Samenstelling: Anton van der Lem

Inhoud

Nico Rost
Collectie Rost


1.  Groningen
2.  Literatuur-reporter in Berlijn
3.  Communisme en antifascisme
4.  Goethe in Dachau
5.  België
6.  In en uit de DDR
7.  Ambassadeur van de Duitse literatuur
8.  Herdenken en getuigen
9.  Polen
10.  Vriend van schrijvers en kunstenaars
11.  Activist tot het einde
12.  Een keuze uit de vele vertalingen van Nico Rost

6. In en uit de DDR

Zijn succes als vertaler van linkse auteurs, zijn communistische gezindheid en de strekking van Goethe in Dachau leverden Rost veel goede gezindheid op in de DDR en andere landen van Midden-Europa. Hij bezocht Hongarije en Tsjechoslowakije en kreeg het aanbod zich te vestigen in Oost-Duitsland, waar hij hoofd werd van het letterkundig archief te Wiepersdorf. Hier had hij contacten met Anna Seghers en zette hij zijn werk voort. Vraaggesprekken met Otto Grotewohl, de Oostduitse minister-president, zouden moeten uitmonden in een biografische studie over deze communistische partijbons. Daar kwam niets van terecht, enerzijds door de weinig consistente verteltrant van Rost, anderzijds doordat de communistische autorititeiten ter ore kwam dat Rost geen lid van de CPN was. Paul de Groot had de pest aan Rost, die daarop met harde hand de DDR werd uitgewerkt.6.1aklein.jpg (1256 bytes) 6.1bklein.jpg (1163 bytes) 6.1. Twee portretten van Rost door Gäbel, Berlijn 1949.

6.2aklein.jpg (1095 bytes) 6.2bklein.jpg (1227 bytes)6.2. Pagina van het typoscript van de  vraaggesprekken met Grotewohl.

6.3klein.jpg (1159 bytes)6.3. Foto van Otto Grotewohl uit de tijd dat alles nog goed leek. Persoonlijk gesigneerd.

6.4klein.jpg (1301 bytes)6.4. Artikel over Rost waarin melding wordt gemaakt van zijn komende studie over Grotewohl: Jürgen Rühle, `Besuch aus Frankreich und Holland. Nico Rost arbeitet an dem Buch “Gespräche met Grotewohl”’, Berliner Zeitung, 25 november 1949.

6.5klein.jpg (1172 bytes)6.5. Artikel waarin Rost wordt geprezen als verzetsstrijder: N.N., `Ein Intellektueller, der sich bewährte. Der holländische Schriftsteller und Widerstandskämpfer Nico Rost besucht Deutschland’, Neues Deutschland, 14 mei 1949.

6.6klein.jpg (1103 bytes)6.6. Nico Rost als spreker voor de Kulturbund in Oost-Berlijn, datum onbekend (ca. 1950).

6.7klein.jpg (1314 bytes)6.7. Onder:  Karikatuur van de Oostduitse partijleider Walter Ulbricht in Die Welt, 7 augustus 1958, door Rost bewaard kennelijk nadat de liefde bekoeld was: `Ik ken geen Duitsers meer, ik ken alleen nog de partij’.

vorige pagina volgende pagina