Bibliotheken Tentoonstellingen Nico Rost

NICO ROST
publicist, activist, vertaler

Tentoonstelling van 27 september - 11 november 2001
in de Universiteitsbibliotheek.
Samenstelling: Anton van der Lem

Inhoud

Nico Rost
Collectie Rost


1.  Groningen
2.  Literatuur-reporter in Berlijn
3.  Communisme en antifascisme
4.  Goethe in Dachau
5.  België
6.  In en uit de DDR
7.  Ambassadeur van de Duitse literatuur
8.  Herdenken en getuigen
9.  Polen
10.  Vriend van schrijvers en kunstenaars
11.  Activist tot het einde
12.  Een keuze uit de vele vertalingen van Nico Rost

8. Herdenken en getuigen

Zowel in Nederland als in de Bondsrepubliek was Rost actief in herdenkingscomités ter nagedachtenis van het leed in de concentratiekampen. Hij nam zitting in het nationale en internationale Dachau-comité, waarover vele stukken in de Rost-collectie bewaard zijn gebleven. Hij was een graag geziene gast, die zowel over het foute als over het goede Duitsland spreken kon. In het bijzonder kwam hij in het geweer als in Nederland of Duitsland voormalige nazi’s in hoge posities werden teruggevonden. Dat klaagde hij aan. Bekend was de affaire rond Hermann Conring, die in Groningen verantwoordelijk was geweest voor de dood van dertien Nederlanders.8.1klein.jpg (1311 bytes)8.1. Titus Brandsma, die in Dachau omkwam. Rost had de grootste bewondering voor hem.

8.2klein.jpg (1077 bytes)8.2. Simon Wiesenthal.

8.3aklein.jpg (1092 bytes) 8.3bklein.jpg (1124 bytes)8.3. Simon Wiesenthal aan Nico Rost, Wenen, 27 januari 1964. Wiesenthal bedankt Rost voor de bijdrage `Wissen Sie noch, Herr Hinkel’ aan Der Ausweg. Jüdische Zeitung für Aufklärung und Abwehr, januari 1964. Met de bijdrage zelf.

8.4klein.jpg (1088 bytes)8.4. Ik was weer in Dachau. Brochure met een inleiding van J.J. Buskes (z.pl., Internationaal Dachau Comité, 1956). Rost spande zich in om van het voormalige concentratiekampcomplex een permanente gedenkplaats te maken, wat na veel inspanning ook lukte (UBL: Rost 114).

8.5aklein.jpg (1198 bytes) 8.5bklein.jpg (1258 bytes)8.5. Twee foto’s van Rost als spreker op herdenkingsbijeenkomsten te Dachau. Data onbekend.

8.6klein.jpg (1120 bytes)8.6. Nico Rost, Edith Rost-Blumberg en Hans-Jochen Vogel bij de herdenking te Dachau, 12 november 1960.

8.7klein.jpg (1400 bytes)8.7. N.N., `Eichmann als Judenmörder nicht allein. Nico Rost: Gerade dem milden Antisemitismus entgegentreten’, Fränkische Tagespost, 7 december 1960. Het Eichmann-proces was voor Rost aanleiding weer te waarschuwen tegen anti-semitisme. Zijn deelname aan de “Eichmann-getuigenisavond” (21 april 1961) kwam hem op een scherpe aanval in De Waarheid te staan.

8.8klein.jpg (1280 bytes)8.8. Bij het begin van het studiejaar 1962/1963 deden zich incidenten voor naar aanleiding van het “Dachautje-spelen” van Amsterdamse corpsstudenten. Als voormalig gevangene en lid van het Dachau-comité was Rost laaiend en trok hij er opnieuw op uit om jongeren voor te lichten. N.N., `Voorlichting over Dachau trekt weinig studenten. Uiteenzettingen van Hoornik en Rost’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 februari 1963.

8.9klein.jpg (1070 bytes)8.9. Aflevering van het mede door Ger Harmsen geregisseerde Buiten de perken, waarin Rost publiceerde en waarin hij werd geinterviewd over de zaak Conring.

8.10klein.jpg (1139 bytes)8.10. N.N., `Nico Rost, de man die Dr. Amedick opspoorde: “Anti-Duits zijn is onvruchtbaar’, Arnhems Dagblad, 5 mei 1966.

8.11klein.jpg (1115 bytes)8.11. Hans van Straten, `Ik heb er meer in mijn kladboekje. Nico Rost vond spoor Duitse “bloedrechter”’, Aantreden 21 (1966) juni, 267.

vorige pagina volgende pagina