Bibliotheken Tentoonstellingen Sluis

OOSTENDE VERLOREN, SLUIS GEWONNEN, 1604

Tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek van 12 augustus - 12 september 2004
Samenstelling:
Dirk de Vries 
Met bijdragen van Charles van den Heuvel, Anton van der Lem en Piet Lombaerde

 

Woord vooraf
De strijd om de Vlaamse havens tijdens de Tachtigjarige Oorlog
De legertent als bibliotheek. Vroeg zeventiende-eeuwse theorieën over legerhervormingen en logistiek in het veld
Oostende afgesneden, belegerd, opgegeven en ingenomen: 1599 -1604
Cartografische beeldkroniek van de strijd om Sluis in 1604
Beeldkroniek I, II, III
Catalogus I, II, III, IV


Catalogus[7]
Dirk de Vries & Piet Lombaerde20 De afgrendeling van Sluis, eind mei 1604
Sluys
/ [gegraveerd door Frans Hogenberg].
[Köln : Hogenberg, 1604].
Ets en gravure : 22 x 30 cm.
Uit: Hogenberg, Geschichtsblätter. Köln ca. 1570-1632.
CollBN P 37 N 72.
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, 1.21 Nieuw perspectief: een venster gesloten, maar een deur geopend
Warachtich verhael hoe dat de Edele Mogende Heeren Staten der vereenichde Provintien, onder het beleyt van zijne Princelicke Excellentie met een heerlicke Schips Armade van Zeelandt ghetoghen zijn op de 25en. April 1604. na het Eylandt van Casant.

Middelburgh : Richard Schilders, 1604.
8 pp. ; 18,5 cm.
Thyspf 1256
¶ In het bericht ‘Tot den Leser’ lezen we dat ondanks de pogingen van ‘die van Vlaenderen’ om Oostende in handen te krijgen de nieuwe veldtocht van de Staten-Generaal van 1604 heel andere perspectieven opent. Mochten zij denken dat ‘deur het veroveren van Oostende geen Vinster meer open te zijne waer deur eymant haer krencken mochte’, nu door de nieuwe militaire actie ‘een doore geopent is om daer inne te comen’.
Dit te Middelburg uitgegeven pamflet, dat een verslag geeft van de eerste weken van de veldtocht, eindigt met de verovering van Aardenburg op 12 mei.22 De belegerde vesting in juni 1604, met een prent van de stormbrug
Warachtighe ende eygentlijcke afbeeldinge van de gelegentheye der Stadt Sluys ende hoe de selve strengelijck is belegert
[…]. Mitsgaders het rechte conterfeytsel van de wonderlijcke stormbrugghen by syne Excellentie daer gemaect / [gegraveerd door Pieter van den Keere?].
[Amsterdam : Cornelis Claesz., 1604].
Ets en gravure ; 23 x 32,5 cm. Met toelichtende tekst in boekdruk.
Uit: Belägerung von Ostende. Iournal. Amsterdam : Cornelis Claesz., 1604.
CollBN P 37 N 74
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, nr. 4.23 Spinola doet een laatste poging tot ontzet van Sluis, medio augustus 1604
Figura XII : La Esclvsa
/ [door Gioseppe Gamurini].
[Antwerpen 1609].
Ets en gravure ; 29,5 x 39 cm.
Uit: P. Giustiniano, Delle guerre di Fiandra Libri VI. Anversa : Joachimus Trochnesius, 1609. Gravure ; 29,5 x 39 cm.
Privé collectie.
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, nr. 13.24 De laatste weken van het beleg en de overgave op 20 augustus 1604
Zonder titel. [Gegraveerd door] G. Keller 1604.
[Frankfurt a.M.: Sigismund Latomi, 1604].
Gravure : 24 x 29,5 cm. Met afbeelding van de stormbrug.
In: Mercurius Gallobelgicus. Francofurti : Sigismund Latomi, 1604.
663 H 4
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, nr. 8.25 De laatste fase: de inname van Sluis op 19 augustus 1604
Reduction de la ville de l’Escluse. Ensemble ce qui s’est passé depuis le dixseptiesme de ce mois iusques au dix-neuf. Avec les Articles accordez.

Paris : Ieremie Perier, 1604.
13 pp ; 17 cm.
20651 D 2.
¶ Kort voor de overgave van Sluis door de Spaanse commandant Serrano deed Spinola nog een vergeefse poging de stad te ontzetten door met een omtrekkende beweging via Sint Kruis en Oostburg het eiland van Cadsand te veroveren en zo de aanvoerlijn voor het Staatse leger in de rug af te snijden.
Het tweede deel van dit pamfletje bevat de condities van overgave, waarover men het op 19 augustus was eens geworden. Het vierde artikel heeft betrekking op de invrijheidstelling van de honderden geleislaven: ‘Que les esclaves et forfaires seront tous mis en liberté, sans aucune exception’.26 Kaartje bij het relaas van een oorlogsverslaggever, 1604
Zonder titel. [Amsterdam : Broer Jansz., 1604]. Ets ; 10,5 x 14,5 cm.
In : Iournael ofte Dachregiste r van ‘t principaelste in Vlaenderen geschiet, sedert den 25. April tot den 15. September 1604 [...]. Amsteldam 1604. 21 pp. ; 18 cm.
Thyspf 1263
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, nr. 6.27 Engeland en Spanje sluiten vrede 25 augustus 1604: de Republiek staat er alleen voor.
De Artijckelen vanden Peys, ghemaeckt tusschen den zeer doorluctighen Coninck van Engelant, Schotlant etc. ter eender zijde: Ende den alder Doorluchtichsten Coninck van Spangien, en(de) den Aertshertoge ter ander: Gesonden wt Engelant den 25. Augusti Stylo Angliae, 1604.
S.l. : s.n., [1604].
9 pp. ; 19 cm.
Thyspf 1268.
¶ De Republiek kon in haar vrijheidsstrijd tot medio augustus 1604 nu eens in mindere dan weer in meerdere mate rekenen op de morele, financiële en militaire steun van de Engelse koningin Elisabeth, onder andere bij de verdediging van Oostende. Het aantreden van haar opvolger Jacobus bracht daarin verandering. Tussen de verovering van Sluis door het Staatse leger op 19 augustus en de overgave van Oostende aan Spinola een maand later sloten Spanje en Engeland een vredesverdrag, waardoor de daadwerkelijke steun van Engeland aan de militaire operaties van de Republiek wegviel.28 Westelijk Staats-Vlaanderen na de verovering door Maurits
Caerte van Sluys, Cadsant en bijliggen(de) polders.
Amsterdam : J. en H. Hondius, [ca. 1605].
Ets en gravure ; 38,5 x 43,5 cm.
CollBN P 37 N 49.
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, nr. 16.1.29 De Vlaamse veldtocht in Hogenberg’s ‘Geschichtsblätter’, ca. 1605
Flandria Borealis. Eigentliche Verzeichnus der Graefschafft Flandern, wie dieselbige vff der kanten ins NordOosten gege(n) Selant zu gelegen, an welchem Ort die Statische Armey ihren ersten einfall gethan /
[gegraveerd doot Matthias Quad].
[Köln : Hogenberg, ca. 1605].
Ets en gravure ; 23 x 33,5 cm.
In: Hogenberg, Geschichtsblätter. Köln ca. 1570-1632.
Thys. 1445, nr. 286.
Toelichtende tekst in het Hoofdstuk ‘Cartografische beeldkroniek’, nr. 9.vorige pagina volgende pagina