Bibliotheken Tentoonstellingen Balkan in kaart

Balkan in kaart

Vijf eeuwen strijd om identiteit

Tentoonstelling van 4 september tot 16 oktober 2003 in de Universiteitsbibliotheek
Samenstelling: Harrie Teunissen en John Steegh

 

Inhoud begeleidend essay

Balkan in kaart, vijf eeuwen strijd om identiteit
1.   Wat zegt de naam Balkan?
‘Turkije in Europa’  
Fysische en sociale geografie van de Balkan
De Balkan in West-Europese ogen
Hoe de Balkan zichzelf ziet
Kruitvat van Europa
Eén Europa of ‘botsende beschavingen’?
De Balkanvolkeren en Europa 
2.  Politieke en militaire grenzen van vijf eeuwen Balkan

A.

Habsburgers versus Ottomanen
Habsburg
Ottomanen
Strijd om de hegemonie
Middellandse Zee
De mislukking van het tweede beleg van Wenen en haar gevolgen
Consolidatie van de grens
Rusland
Napoleontische tijd

B.

Opkomst van de natiestaten
Servië
Griekse opstand 
Oostenrijk-Hongarije
Transsylvanië
Roemenië
De ‘zieke man van Europa’
Tanzimat
Jong-Turken
Bulgarije
Albanië

C.

Van de Balkanoorlogen tot de ‘balkanisering’ van Joegoslavië
De Balkanoorlogen
De Eerste Wereldoorlog
Versailles, Trianon, Neuilly, Sèvres, St. Germain-en-Laye
Het Interbellum
Tweede Wereldoorlog
Het IJzeren Gordijn en de periode van communistische dominantie
Het Joegoslavië van Tito
Val van het communisme
Balkanisering van Joegoslavië
3. Van religieuze identiteit naar nationale mythe
Ottomaanse en volkscultuur
Millet-systeem
Secularisering en orthodoxie
Meerduidige religiositeit
Syncretisme
Crypto-christendom
Ontstaan van nationalismen
Nationalisme en orthodoxie
De mythe van het Merelveld
De Joegoslavische grondwet van 1974
Mythische geografie
Balkan, deel van Europa
Geraadpleegde literatuur
 

vorige pagina volgende pagina