Bibliotheken Tentoonstellingen Denken over duivels

Denken over duivels
Vroegmoderne demonologie in de Leidse Universiteitsbibliotheek

9 februari – 11 maart 2006

Jan Frans van Dijkhuizen


Inleiding
Het beruchte Malleus Maleficarum
De Jezuïet Martin Del Rio(1551-1608)
De Engels-Schotse koning James VI/I (1566-1625)
William Perkins (1558-1602)
Jacob Vallick
Dat er duidelijke grenzen zijn aan de macht van de duivel
In zijn tractaat Compendium Maleficarum (1608)
De Nederlandse arts Johann Weyer (1515-1588)
De betooverde wereld (1691)

 


William Perkins (1558-1602) was een internationaal beroemd calvinistisch theoloog, zoals ook wordt gesuggereerd door de fraaie en kostbare Nederlandstalige editie van zijn werk die hier is uitgestald. De apocalypse vormde een prominent thema binnen de vroegmoderne theologie. Veel theologen geloofden dat zij in de laatste dagen leefden, en er verschenen tal van commentaren op het boek Openbaringen, waarvan Perkins’s Afgoderij der laatste tijden er een is. Als symptoom van de naderende eindtijd noemt Perkins de verdorvenheid van het katholieke Rome (door hem omschreven als de ‘woonplaatze der Duivelen’), maar ook, in zijn tractaat over Toverij, de toenemende activiteit van heksen. Het boek Openbaringen voorspelt dat de duivel net voor het begin van de eindtijd nog een laatste offensief tegen de mensheid zal organiseren; voor Perkins vormen hekserij en het katholicisme een deel van dit offensief.

 
 

 
vorige pagina volgende pagina