Bibliotheken Tentoonstellingen Het Nederlandse lied

Het Nederlandse lied tot 1600

Handgeschreven en gedrukte bronnen uit de Leidse collecties

Tentoonstelling van 31 augustus tot 25 september 2001 in de Universiteitsbibliotheek.
Samenstelling: Johan Oosterman.
aff


Inleiding

Tentoongestelde stukken

Inleiding

Tien jaar geleden kwamen in Leiden gedurende een half jaar onderzoekers samen die zich bezighielden met middeleeuwse lyriek. Tijdens hun bijeenkomsten bleek meer dan eens de behoefte aan een goede inventarisatie van de bewaard gebleven teksten en melodieën. Frank Willaert en Louis Grijp hebben het inititief genomen tot zo’n inventarisatie, die uiteindelijk is uitgemond in het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Verschillende mensen hebben jaren gewerkt aan een project dat is bekostigd door Belgische en Nederlandse instellingen. Het project is ten einde en de resultaten ervan hebben neerslag gevonden in een omvangrijk boek en een cd-rom die op 1 september zijn gepresenteerd tijdens het Holland festival oude muziek te Utrecht. Honderden handschriften en gedrukte boeken bevatten duizenden verschillende liedjes die samen getuigen van de rijke en veelkleurige liedcultuur in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen en de zestiende eeuw.

Tientallen belangrijke bronnen worden bewaard in de Leidse universiteitsbibliotheek. Op deze tentoonstelling zijn verschillende daarvan te zien. Samen bieden ze een goed overzicht van de rijkdom van het Nederlandse lied en van de bronnen waarin de liederen te vinden zijn. Vroege handschriften, waarin soms alleen maar fragmenten van liederen voorkomen en kronieken waaraan een enkel lied is toegevoegd, omvangrijke verzamelingen van adellijke vrouwen die in een soort ‘poesiealbums’ liederen verzamelden van familie en vrienden, psalmboeken die door het opgekomen protestantisme een grote verspreiding kregen en katholieke liedboekjes met liederen tot heiligen die in de protestantse kerk verafschuwd werden, saaie boekjes met louter tekst en ook mooi geïllustreerde bundels, zowel in handschrift als in druk. Zo verschillend als de liederen zijn, zo divers is ook de manier waarop ze zijn overgeleverd.

M. de Bruin & J. Oosterman, Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 = Repertory of Dutch songs. M.m.v. C. Strijbosch e.a. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Amsterdam: Meertens Instituut; Koninklijke Nederlandse Akade- mie van Wetenschappen, 2001. 2 dln. - ISBN 90-72474-42-2. - Prijs: ca. ƒ 125 (boek + cd-rom )


volgende pagina