Bibliotheken Tentoonstellingen Zwarte bladzijde bibliotheek

Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de UB Leiden 

Tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, 
van 15 april  tot  31 december 2003.
Samenstelling: Jos Damen

 1.

Rijksuniversiteit Leiden 1940-1945

 2.

Universiteitsbibliotheek Leiden 1940-1945

 3.

Elsa Molhuysen-Oppenheim (Groningen 1885 - Leiden 1941)

 4.

Caroline van Loen (Amsterdam 1886 - Auschwitz 1944)


UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN 1940-1945

De Leidse universiteitsbibliotheek is tijdens de oorlog, ondanks de sluiting van de Leidse universiteit, gewoon geopend gebleven als wetenschappelijke voorziening, net als practica en co-schappen in Leiden tijdens de oorlog gecontinueerd werden.

-In oktober 1940 werd het uitlenen van boeken van joodse, marxistische en andere schrijvers (Freud, Zweig, de complete familie Mann, Einstein) door de Duitsers verboden "tenzij voor wetenschappelijke doeleinden" (sic). Het is onduidelijk of aan dit bevel gehoor is gegeven.

-De collectie Duitse (juridische) literatuur werd tijdens de oorlogsjaren sterk uitgebreid.

-De twee joodse personeelsleden van de Universiteitsbibliotheek werden op 23 november 1940 direct ontslagen. Elsa R. Molhuysen-Oppenheim en Caroline van Loen overleefden de oorlog niet. Ter herinnering aan hun dood is op 26 november 2003 een herdenkingssteen in de Leidse bibliotheek onthuld.


Magna commoditas : geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000 / Christiane Berkvens-Stevelinck. Leiden, 2001. (UBL 8733 B 13)

 

 
vorige pagina volgende pagina